| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/276/2013 Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 11 lipca 2013r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 233, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./ Rada Miejska, na na wniosek Burmistrza, uchwala:

1.Określić prognozowane dochody gminy w wysokości

32 462 113,40

poprzez :

I Zwiększenie dochodów

300 000,00

Dział

Nazwa

Rozdział

Nazwa

paragraf

Kwota w

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I ...

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podst. ustaw

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat … na podst odrębnych ustaw

300 000,00

II Zmniejszenie dochodów

300 000,00

Dział

Nazwa

Rozdział

Nazwa

paragraf

Kwota w

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

90002

Gospodarka odpadami

0690

Wpływy z różnych opłat

300 000,00

2.Określić wydatki budżetu gminy w wysokości

39 555 215,27

poprzez :

I Zwiększenie wydatków

214 588,00

Dział

Nazwa

Rozdział

Nazwa

paragraf

Kwota w

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60016

Drogi publiczne gminne

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

4 000,00

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75095

Pozostała działalność

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

12 000,00

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

80101

Szkoły podstawowe

4270

Zakup usług remontowych

4 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

7 000,00

80104

Przedszkola

4270

Zakup usług remontowych

2 500,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

500,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

27 000,00

80110

Gimnazja

4300

Zakup usług pozostałych

7 588,00

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

90017

Zakłady gospodarki komunalnej

6210

Dotacje cel. ...na finansow. ..inwestycji ....zakładów budżetowych

150 000,00

II Zmniejszenie wydatków

180 000,00

Dział

Nazwa

Rozdział

Nazwa

paragraf

Kwota w

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60004

Lokalny transport zbiorowy

4300

Zakup usług pozostałych

150 000,00

60016

Drogi publiczne gminne

4300

Zakup usług pozostałych

4 000,00

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75095

Pozostała działalność

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

12 000,00

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

80101

Szkoły podstawowe

4260

Zakup energii

4 000,00

4270

Zakup usług remontowych

7 000,00

80104

Przedszkola

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

500,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 000,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1 500,00

3. Wskazać jako źródło pokrycia deficytu w wysokości (vide Tabela Nr 4) :

7 093 101,87

- nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości

6 215 108,29

- pożyczkę z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości

525 564,00

- pożyczkę z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości

306 966,00

- pożyczkę z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości

24 506,45

- pożyczkę z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości

20 957,13

4. Wskazać prognozowane dochody na 2013 r. w Tabeli Nr 1, 1a.

5. Wskazać plan wydatków na 2013 r. w Tabeli Nr 2, 2a, 2b, 2c.

6. Wskazać plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na rok 2013 r. w Tabeli Nr 4.

7. Wskazać główne zadania, w tym inwestycyjne i remontowo-budowlane na 2013 r. w Tabeli Nr 7.

8. Wskazać dotacje udzielone z budżetu gminy w Załączniku Nr 1.

9. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Sośnicowic.

10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sośnicowicach


Regina Bargiel


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/276/2013
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 11 lipca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/276/2013
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 11 lipca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/276/2013
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 11 lipca 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/276/2013
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 11 lipca 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/276/2013
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 11 lipca 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXI/276/2013
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 11 lipca 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXI/276/2013
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 11 lipca 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXI/276/2013
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 11 lipca 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXI/276/2013
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 11 lipca 2013 r.
Zalacznik9.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krajowy Rejestr Wierzytelności

Windykuj dłużnika online. Sprzedawaj i kupuj wierzytelności!

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »