| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/258/2013 Rady Gminy Wielowieś

z dnia 11 lipca 2013r.

w sprawie zmiany w Statucie Gminy Wielowieś

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz art. 3 ust. 1, art. 22, art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594)

Rada Gminy Wielowieś
uchwala :

§ 1. W Statucie Gminy Wielowieś stanowiącym załącznik do Uchwały Nr III-18/02 Rady Gminy Wielowieś z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wielowieś (Dz.Urz. Woj. Śląsk. z 2003 r. Nr 4 poz. 147 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1. Rozdział VII Statutu Gminy Wielowieś otrzymuje numerację rozdział VI.

2. Dotychczasowe § od 32 - 40 otrzymują numerację § 34-42.

3. W Regulaminie Rady Gminy Wielowieś stanowiącym załącznik Nr 2 do Statutu Gminy Wielowieś rozdział X otrzymuje numerację rozdział IX.

4. Załącznik Nr 5 do Statutu Gminy Wielowieś, otrzymuje nowe brzmienie:

WYKAZ GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY WIELOWIEŚ

1. Gminny Ośrodek Kultury w Wielowsi z siedzibą w Wielowsi przy ul. Głównej 47.

2. Gminna Biblioteka Publiczna w Wielowsi z siedzibą w Wielowsi przy ul. Głównej 1.

3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielowsi z siedzibą w Wielowsi przy ul. Głównej 1.

4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielowsi z siedzibą w Wielowsi przy ul. Szkolnej 12a.

5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świbiu z siedzibą w Świbiu przy ul. Szkolnej 2.

6. Gimnazjum w Wielowsi z siedzibą w Wielowsi przy ul. Zamkowej 24.

7. Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Wielowieś z siedzibą w Sierotach przy ul. Lipowej 14.

8. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych z siedzibą w Wielowsi przy ul. Głównej 1..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielowieś.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Stefan Kusz


Uzasadnienie

W związku z wprowadzonym obowiązkiem ogłaszania przez organy jednostek samorządu terytorialnego tekstów jednolitych znowelizowanych  aktów normatywnych nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy niezbędne jest - przed ogłoszeniem tekstu jednolitego uchwały dotyczącej uchwalenia Statutu Gminy Wielowieś - wprowadzenie takich zmian w statucie, które mają charakter aktualizacyjny i porządkowy, w zakresie numeracji rozdziałów, paragrafów oraz nazw gminnych jednostek organizacyjnych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BEDS.pl

sklep internetowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »