| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie nr 1 Wójta Gminy Ujsoły

z dnia 25 czerwca 2013r.

z wykonania budżetu Gminy Ujsoły za 2012 rok

§ 1. Opracowany projekt budżetu na 2012 rok przedstawiony przez Wójta Gminy Ujsoły uzyskał pozytywną opinięI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach – Uchwała Nr 4100/1/322/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku.

§ 2. Budżet Gminy Ujsoły na 2012 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 30 grudnia 2011 roku Uchwałą  Nr XIII/99/2011. Uchwalony budżet przedstawiał się następująco:

1. Planowane dochody na 2012 rok wynosiły:               18 489 844,00 zł.

1) Dochody bieżące:               12 223 025,28 zł. w tym:                            

a) Dochody własne w kwocie:               3 487 102,73 zł.

b) Dotacje w kwocie:               2 002 425,33 zł. w tym:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami               1 648 218,00 zł.

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 211 426,00 zł.

- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące  realizowane na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu  terytorialnego               142 781,33 zł.

- Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej               453 702,22 zł.

c) Subwencje w kwocie:               6 279 795,00 zł. w tym:

- Subwencja oświatowa w kwocie               3 328 771,00 zł.

- Subwencja  wyrównawcza w kwocie               2 885 413,00 zł.

- Subwencja  równoważąca w kwocie               65 611,00 zł.

2) Dochody majątkowe:               6 266 818,72 zł. w tym:              

a) Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej               5 831 818,72 zł.              

2. Planowane wydatki na 2012 rok wynosiły:               19 025 419,00 zł.

1) Wydatki bieżące:  10 626 584,10 zł. obejmują one:

- płace i pochodne               5 366 215,49 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych               1 938 852,64 zł.

- dotacje na zadania bieżące               725 248,00 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych               1 971 724,27 zł.

- wydatki na programy finansowane z udziałem z budżetu Unii Europejskiej               110 794,00 zł.

- wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji               393 749,70 zł.

- wydatki na obsługę długu               120 000,00 zł.

2) II. Wydatki majątkowe:   8 398 834,90 zł. w tym:

- wydatki na inwestycje z udziałem środków unijnych                                          7 015 218,72 zł.

- Różnica między dochodami i wydatkami stanowiła planowany  deficyt  budżetu w kwocie 535 575,00 zł. Deficyt zaplanowano pokryć  przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

a) kredyt w kwocie  – 452 706,00 zł,

b) pożyczka w kwocie  – 82 869,00 zł.

- Planowane  przychody wynosiły  - 1 266 269,00 zł. w tym:

a) II transza pożyczki z WFOŚ i GW  - 82 869,00 zł.

b) kredyt w wysokości - 1 183 400,00 zł.

- Planowane rozchody   -    730 694,00 zł. w tym:

a) spłata kredytów       -    579 300,00 zł.

b) spłata pożyczek    -   151 394,00 zł.

- Wpływ na stan dochodów na dzień 31 grudnia 2012 r. miały następujące decyzje zwiększające i zmniejszające budżet:

§ 3. Zmiany wielkości dochodów wprowadzone URG               - 2 977 886,64 zł.

- Uchwała Rady Gminy Nr XIV/102/2012 z dnia 24 stycznia 2012 r.               - 1 531 814,42 zł.

- Uchwała Rady Gminy Nr XV/108/2012 z dnia 28 marca 2012 r.                             2 097 154,09 zł.

- Uchwała Rady Gminy Nr XVI/115/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 r.               - 55 218,85 zł.

- Uchwała Rady Gminy Nr XVII/119/2012 z dnia 6 czerwca 2012 r.               29 870,50 zł.

- Uchwała Rady Gminy Nr XVIII/129/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.               -281 533,30 zł.

- Uchwała Rady Gminy Nr XIX/137/2012 z dnia 18 września 2012 r.               - 649,93 zł.

- Uchwała Rady Gminy Nr XX/147/2012 z dnia 26 października 2012 r.               32 768,99 zł.

- Uchwała Rady Gminy Nr XXI/150/2012 z dnia 30 listopada 2012 r.               48 493,84 zł.

- Uchwała Rady Gminy Nr XXIII/173/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.               - 3 316 957,56 zł.

§ 4. Zmiany wielkości dochodów wprowadzone ZWG 2 123 675,00 zł.

- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 2/2012 z dnia 29 lutego 2012 r.3 220,00 zł.

- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 5/2012 z dnia 30 marca 2012 r.           1 401 500,00 zł.

- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 8/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 r.             56 096,00 zł.

- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 9/2012 z dnia 10 maja 2012 r.                 150 000,00 zł.

- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 11/2012 z dnia 22 maja 2012 r.                   5 830,00 zł.              

- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 25/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r.             4 475,00 zł.

- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 32/2012 z dnia 16 lipca 2012 r.               104 643,00 zł.

- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 33/2012 z dnia 31 lipca 2012 r.                 10 814,00 zł.

- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 37/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 r.             35 850,00 zł.

- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 38/2012 z dnia 20 września  2012 r.           11 632,00 zł.

- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 40/2012 z dnia 28 września  2012 r.               282,00 zł.

- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 42/2012 z dnia 31 października 2012 r.      286 706,00 zł.

- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 46/2012 z dnia 14 listopada  2012 r.            53 227,00 zł.

- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 48/2012 z dnia 06 grudnia  2012 r.               - 600,00 zł.

- Razem zmniejszenia dochodów wynoszą:    - 854 211,64 zł.

§ 5. Wpływ na stan wydatków na dzień 31 grudnia 2012 r. miały następujące decyzje zwiększające i zmniejszające budżet:

1. Zmiany wielkości wydatków wprowadzone URG  - 2 591 857,64 zł.

- Uchwała Rady Gminy Nr XIV/102/2012 z dnia 24 stycznia 2012 r.               - 1 531 814,42 zł.

- Uchwała Rady Gminy Nr XV/108/2012 z dnia 28 marca 2012 r.               2 097 154,09 zł.

- Uchwała Rady Gminy Nr XVI/115/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 r.                        9 810,15 zł.

- Uchwała Rady Gminy Nr XVII/119/2012 z dnia 6 czerwca 2012 r.                      29 870,50 zł.

- Uchwała Rady Gminy Nr XVIII/129/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.                -281 533,30 zł.

- Uchwała Rady Gminy Nr XIX/137/2012 z dnia 18 września 2012 r.                   320 350,07 zł.

- Uchwała Rady Gminy Nr XX/147/2012 z dnia 26 października 2012 r.               32 768,99 zł.

- Uchwała Rady Gminy Nr XXI/150/2012 z dnia 30 listopada 2012 r.                     48 493,84 zł.

- Uchwała Rady Gminy Nr XXIII/173/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.              - 3 316 957,56 zł.

2. Zmiany wielkości wydatków wprowadzone ZWG 2 123 675,00 zł.

- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 2/2012 z dnia 29 lutego 2012 r. 3 220,00 zł.

- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 5/2012 z dnia 30 marca 2012 r.  1 401 500,00 zł.

- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 8/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 r.  56 096,00 zł.

- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 9/2012 z dnia 10 maja 2012 r. 150 000,00 zł.

- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 11/2012 z dnia 22 maja 2012 r. 5 830,00 zł.              

- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 25/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. 4 475,00 zł.

- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 32/2012 z dnia 16 lipca 2012 r.   104 643,00 zł.

- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 33/2012 z dnia 31 lipca 2012 r.10 814,00 zł.

- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 37/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 r.  35 850,00 zł.

- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 38/2012 z dnia 20 września  2012 r.    11 632,00 zł.

- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 40/2012 z dnia 28 września  2012 r. 282,00 zł.

- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 42/2012 z dnia 31 października 2012 r.  286 706,00 zł

- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 46/2012 z dnia 14 listopada  2012 r. 53 227,00 zł.

- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 48/2012 z dnia 06 grudnia  2012 r.- 600,00 zł.

- Razem zmniejszenia wydatków wynoszą: -  468 182,64 zł.

§ 6. Plan budżetu gminy po zmianach przedstawia się następująco:

1. Plan dochodów budżetowych wynosi: 17 635 632,36 zł. w tym:

1) Dochody bieżące: 12 692 284,13 zł. w tym:                            

a) Dochody własne w kwocie:    3 445 974,31 zł.

b) Dotacje w kwocie: 2 467 336,96 zł.

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań  bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  gminie ustawami 1 685 536,00 zł.

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych  zadań bieżących gminy 547 783,00 zł.

- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące  realizowane na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu  terytorialnego 234 017,96 zł.

2) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł  20 000,00 zł.

3) Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 423 750,86 zł.

4) Subwencje w kwocie: 6 335 222,00 zł. w tym:

- Subwencja oświatowa w kwocie 3 375 420,00 zł.

- Subwencja  wyrównawcza w kwocie 2 885 413,00 zł.

- Subwencja  równoważąca w kwocie 65 611,00 zł.

- Środki uzupełniające dochody gminy 8 778,00 zł.

2. Dochody majątkowe:  4 943 348,23 zł. w tym:

1) Dotacje w kwocie    3 018 000,00 zł. w tym:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 2 583 000,00 zł.

- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne gminy, realizowane na podstawie umów lub porozumień z j.s.t. 435 000,00 zł.

2) Sprzedaż składników majątkowych               393 970,00 zł.

3) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 160 268,99 zł.

4) Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań  finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 1 371 109,24 zł.              

3. Plan wydatków budżetowych wynosi: 18 557 236,36 zł. w tym:

1) Wydatki bieżące   11 512 326,25 zł. obejmują one:

- płace i pochodne 5 499 995,12 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 704 454,88 zł.

- dotacje na zadania bieżące 751 643,00 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 161 063,87 zł.

- wydatki na programy z udziałem środków unijnych  240 169,38 zł.

- wydatki na obsługę długu  155 000,00 zł.

2) Wydatki majątkowe:  7 044 910,11 zł. w tym:

- wydatki na inwestycje z udziałem środków unijnych  2 517 565,24 zł.

- Planowany deficyt budżetu  po zmianach wynosi  921 604,00 zł. Zostanie on pokryty z wolnych środków w wysokości 65 029,00 zł.                                                                             oraz kredytów i pożyczek w wysokości  856 575,00 zł.

4. Planowane przychody budżetu  po zmianach wyniosły: 1 652 298,00 zł. w tym:

- II transza pożyczki zaciągniętej w 2011 r. w WFOŚ i GW na zadanie pn: „Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Ujsoły etap III”  82 869,00 zł.

- kredyt na pokrycie deficytu budżetowego 452 706,00 zł,

- kredyt  na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu  pożyczek i kredytów  730 694,00 zł.

- pożyczka w BGK  na zadanie pn: „Budowa Wiejskiego Domu Społeczności  Lokalnej w Soblówce”    321 000,00 zł.

- wolne środki zgromadzone na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 65 029,00 zł.

5. Planowane rozchody po zmianach wyniosły: 730 694,00 zł. w  tym:

1) spłata kredytów       -    579 300,00 zł.

2) spłata pożyczek    -   151 394,00 zł.

6. Wykonane przychody na koniec 2012 roku wynoszą: 1 585 562,27 zł. w tym:

1) II transza pożyczki zaciągniętej w 2011 r. w WFOŚ i GW na zadanie pn: „Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Ujsoły etap III” 81 427,01 zł.

2) kredyt na pokrycie deficytu budżetowego 452 706,00 zł,

3) kredyt  na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu  kredytów i pożyczek 730 694,00 zł.                            

4) pożyczka w BGK  na zadanie pn: „Budowa Wiejskiego Domu Społeczności  Lokalnej w Soblówce”     248 575,36 zł.

5) wolne środki zgromadzone na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 72 159,90 zł.

7. Wykonane rozchody na koniec 2012 roku wynoszą:  730 694,00 zł. w tym:

1) spłata kredytów       -    579 300,00 zł.

2) spłata pożyczek    -   151 394,00 zł.

8. Realizację budżetu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia  2012  roku przedstawiają załączniki:

1) Rozliczenie dochodów budżetowych stanowi załącznik Nr 1.

2) Rozliczenie wydatków budżetowych stanowi załącznik Nr 2.

3) Rozliczenie wykonania dochodów i wydatków zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych       zadań zleconych gminie ustawami stanowi załącznik Nr 3.

4) Wykonanie dochodów i wydatków własnych zadań bieżących gminy stanowi załącznik Nr 4.

5) Wydatki majątkowe stanowią  załącznik Nr 5.

6) Inwestycje realizowane z udziałem środków z funduszy Unii Europejskiej przedstawia załącznik Nr 6.

7) Realizacja programów wieloletnich stanowi załącznik Nr 7.

8) Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie umów i porozumień między  jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik Nr 8.

9) Dotacje udzielane z budżetu gminy w roku 2012 przedstawia załącznik Nr 9.

10) Rozliczenie środków stanowiących rezerwę celową stanowi załącznik Nr 10.

11) Rozliczenie dochodów jednostek budżetowych  stanowi załącznik Nr 11.

12) Rozliczenie  dochodów i wydatków określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii stanowi załącznik Nr 12.

13) Wykonanie planu  finansowego zakładu  budżetowego – sprawozdaniez wykonania dochodów i wydatków Zakładu Usług Komunalnych w Ujsołach  stanowi załącznik  Nr 13.

14) Sprawozdanie  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujsołach stanowi załącznik Nr 14.

15) Sprawozdanie roczne Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujsołach stanowi załącznik Nr 15.

16) Sprawozdanie roczne Gminnego Ośrodka Kultury w Ujsołach stanowi załącznik Nr 16.

§ 7. W 2012 roku Rada Gminy odbyła 9 posiedzeń i podjęła 73 uchwały,

1. Komisje Rady zebrały się 22 razy. w tym:

1) Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów odbyła 7 posiedzeń,

2) Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego odbyła 4 posiedzenia,

3) Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki odbyła 4 posiedzenia,

4) Komisja Rewizyjna zebrała się 7 razy.

Wójt Gminy


Tadeusz Piętka


Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Ujsoły
z dnia 25 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Sprawozdanie z wykonania dochodów wg klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Ujsoły
z dnia 25 czerwca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Ujsoły
z dnia 25 czerwca 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Rozliczenie dochodów i wydatków zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Ujsoły
z dnia 25 czerwca 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Rozliczenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżądych gminy

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Ujsoły
z dnia 25 czerwca 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Wydatki majątkowe w budżecie gminy

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Ujsoły
z dnia 25 czerwca 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Inwestycje realizowane z udziałem środków z funduszy Unii Europejskiej

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Ujsoły
z dnia 25 czerwca 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Realizacja programów wieloletnich

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Ujsoły
z dnia 25 czerwca 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Rozliczenie dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Ujsoły
z dnia 25 czerwca 2013 r.
Zalacznik9.pdf

Dotacje udzielone z budżetu Gminy w 2012 roku

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Ujsoły
z dnia 25 czerwca 2013 r.
Zalacznik10.pdf

Rozliczenie środków rezerwy celowej

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Ujsoły
z dnia 25 czerwca 2013 r.
Zalacznik11.pdf

Dochody jednostek budżetowych - wykonanie planów finansowych dochodów i wydatków nimi finansowanych

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Ujsoły
z dnia 25 czerwca 2013 r.
Zalacznik12.pdf

Rozliczenie dochodów i wydatków zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii

Załącznik Nr 13 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Ujsoły
z dnia 25 czerwca 2013 r.
Zalacznik13.pdf

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego

Załącznik Nr 14 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Ujsoły
z dnia 25 czerwca 2013 r.
Zalacznik14.pdf

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujsołach

Załącznik Nr 15 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Ujsoły
z dnia 25 czerwca 2013 r.
Zalacznik15.pdf

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujsołach

Załącznik Nr 16 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Ujsoły
z dnia 25 czerwca 2013 r.
Zalacznik16.pdf

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Ujsołach

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zespół Doradców Podatkowych Jacek Czernecki Spółka z o.o.

Spółka Doradztwa Podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »