| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/359/13 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

z dnia 16 lipca 2013r.

zmieniająca uchwałę Nr XXIX/266/09 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 30 ust. 6, art. 54 ust. 3 i 7, art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm. )

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach
uchwala:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXIX/266/09 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Dodatek motywacyjny może być przyznany nauczycielowi po przepracowaniu 6 miesięcy w danej placówce, przy czym dyrektor i wicedyrektor przez pierwsze 6 miesięcy sprawowania funkcji kierowniczej otrzymuje dodatek motywacyjny w wysokości 10% uposażenia zasadniczego.;

2) § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora placówki określa poniższa tabela:

Szkoła

Przedszkole

Ilość oddziałów

%

Ilość oddziałów

%

do 6

29

do 2

20

7 - 12

33

3 - 4

23

13 - 18

37

5 - 6

26

19 - 24

41

7 - 8

29

25 - 30

45

powyżej 8

32

31 – więcej

49

;

3) § 10 ust. 5 pkt 1-3 otrzymują brzmienie:

wychowawcy klasy w szkole podstawowej - 6 % kwoty bazowej określonej w § 9 bez względu na wymiar zatrudnienia,

2) wychowawcy klasy w gimnazjum - 7 % kwoty bazowej określonej w § 9 bez względu na wymiar  zatrudnienia,

3) wychowawcy w przedszkolu - 4 % kwoty bazowej określonej w § 9 proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Damian Żelazny

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Pikus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »