| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/363/13 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

z dnia 16 lipca 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej osobom fizycznym z budżetu Gminy na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach projektu pn. „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice”

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym  (t.j.  Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 403 ust. 3, 4, 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j.  Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach

uchwala:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXXVIII/340/13 Rady Miejskiej w Czechowicah-Dziedzicah z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej osobom fizycznym z budżetu Gminy na dofinansowanie kosztów  budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach projektu pn. „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice”, zwanego dalej „Regulaminem”, w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

Wnioskodawca – osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej,  posiadająca tytuł prawny  do nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonym na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice, do którego będzie wybudowane  przyłącze kanalizacyjne   do dnia 31 grudnia 2015 r..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic.

§ 3. Uchwała  wchodzi w życie  po  upływie  czternastu dni  od  dnia  ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Damian Żelazny

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Iga Kalinowska

Aplikant adwokacki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »