| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/363/13 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

z dnia 16 lipca 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej osobom fizycznym z budżetu Gminy na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach projektu pn. „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice”

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym  (t.j.  Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 403 ust. 3, 4, 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j.  Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach

uchwala:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXXVIII/340/13 Rady Miejskiej w Czechowicah-Dziedzicah z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej osobom fizycznym z budżetu Gminy na dofinansowanie kosztów  budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach projektu pn. „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice”, zwanego dalej „Regulaminem”, w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

Wnioskodawca – osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej,  posiadająca tytuł prawny  do nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonym na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice, do którego będzie wybudowane  przyłącze kanalizacyjne   do dnia 31 grudnia 2015 r..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic.

§ 3. Uchwała  wchodzi w życie  po  upływie  czternastu dni  od  dnia  ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Damian Żelazny

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tobolewscy Kancelaria Doradztwa Biznesowego

Kredyty inwestycyjne, kredyt deweloperski, kredyt obrotowy, restrukturyzacja zadłużenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »