| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/238/13 Rady Gminy Kochanowice

z dnia 17 lipca 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 r

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 23 maja 2013 r., poz. 594), art. 212 ust. 1 pkt 2 i pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz..1240 z późn .zm.)

Rada Gminy Kochanowice
uchwala:

§ 1.

Dokonać zmian w budżecie gminy jak niżej:


Dz.


Rozdz.


Treść

Wydatki

Zwiększenie

010700


0103670005

Rolnictwo i łowiectwo
Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich
- wydatki majątkowe – modernizacja boisk sportowych
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
- wydatki majątkowe- rozbudowa Domu Spotkań Lubockie - Ostrów

100.000,00

100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00

100.000,00

Razem:

200.000,00

§ 2.

Zmniejszyć rozchody budżetu gminy na 2013 rok o kwotę 200.000,00

§ 3.

W związku z treścią § 1 i § 2 dokonać  zmian:

1. Załącznika Nr 4 pn. „Rozchody budżetu gminy na 2013 rok związane ze spłatą zaciągniętych kredytów i pożyczek„ wprowadzonego do budżetu gminy Uchwałą Nr XXVII /190/12 z dnia 28.XII.2012 r. w sprawie budżetu gminy na 2013 r.

2. Załącznika Nr 11 pn. „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2013 roku” wprowadzonego do budżetu gminy Uchwałą Nr XXVII/190/12 Rady Gminy Kochanowice z dnia 28.XII.2012 roku w sprawie budżetu gminy na 2013 rok, zmienionego Uchwałą Nr XXVIII/203/13 Rady Gminy Kochanowice z dnia 28 stycznia 2013 r. Uchwałą Nr XXXIII/222/13 i Uchwałą Nr XXXIII/223/13 Rady Gminy Kochanowice z dnia 29 maja 2013 roku.

3. Załącznik pn „Rozchody budżetu gminy na 2013 rok związane ze spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek” otrzymuje nową treść i stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Pietrek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/238/13
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 17 lipca 2013 r.

Rozchody budżetu gminy na 2013 rok związane ze spłatą  zaciągniętych kredytów i pożyczek


§


Treść

Kwota rozchodów przed zmianą

Wprowadzana kwota rozchodów

Kwota rozchodów po zmianie

992

Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów


2.218.831,00


(-) 200.000,00


2.018.831,00

Razem:

2.218.831,00

(-) 200.000,00

2.018.831,00

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Rutkowski

Partner w KDCP. Doświadczony Radca prawny i Doradca podatkowy z kilkunastoletnim doświadczeniem w tematyce VAT, akcyzy, opłaty paliwowej. I miejsce w kategorii akcyza rankingu Najlepszych Doradców Podatkowych 2015 roku Dziennika Gazeta Prawna. W latach 2012–2015 lider zespołu akcyzowego w PricewaterhouseCoopers. Wcześniej Deloitte i Ernst & Young. Doradca największych polskich i zagranicznych podmiotów z branż energetycznej, paliwowej, alkoholowej, tytoniowej, chemicznej i automotive. Członek Prezydium Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan – wiceprzewodniczący Grupy Akcyzowej. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych dotyczących akcyzy, opłaty paliwowej i procedury podatkowej. Prelegent na licznych konferencjach naukowych i branżowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Finansów i Rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył również podyplomowe studia o specjalizacji podatkowej na Uniwersytecie Warszawskim.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »