| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/179/2013 Rady Gminy Chełm Śląski

z dnia 23 lipca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/236/2010 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Chełm Śląski wraz z późniejszą zmianą

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 , art.40 ust.1 i art.41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn.zm.) oraz  art.27 ust.2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.Nr 127,poz.857 z późn.zm.) oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.)Rada Gminy Chełm Śląski po przeprowadzonych konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i uprawnionymi organizacjami

u c h w a l a, co następuje  :

§ 1. W § 3 uchwały  nr XLVII/236/2010 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Chełm Śląski wraz z późn. zmianą ust.3 otrzymuje brzmienie :,, Klub Sportowy w okresie pierwszych 18 miesięcy działalności może złożyć wniosek, o którym mowa w ust. 1 na dany rok budżetowy, w każdym czasie nie jest zobowiązany do złożenia sprawozdania merytorycznego i finansowego, o których mowa w załączniku nr 1 do uchwały.”

§ 2. W pozostałym zakresie uchwała wymieniona w § 1 pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełm Śląski.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dniu od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Kazimierz Plewnia

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

mgr. inż. Bogumił Leśniewski

Specjalista ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »