| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/179/2013 Rady Gminy Chełm Śląski

z dnia 23 lipca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/236/2010 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Chełm Śląski wraz z późniejszą zmianą

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 , art.40 ust.1 i art.41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn.zm.) oraz  art.27 ust.2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.Nr 127,poz.857 z późn.zm.) oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.)Rada Gminy Chełm Śląski po przeprowadzonych konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i uprawnionymi organizacjami

u c h w a l a, co następuje  :

§ 1. W § 3 uchwały  nr XLVII/236/2010 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Chełm Śląski wraz z późn. zmianą ust.3 otrzymuje brzmienie :,, Klub Sportowy w okresie pierwszych 18 miesięcy działalności może złożyć wniosek, o którym mowa w ust. 1 na dany rok budżetowy, w każdym czasie nie jest zobowiązany do złożenia sprawozdania merytorycznego i finansowego, o których mowa w załączniku nr 1 do uchwały.”

§ 2. W pozostałym zakresie uchwała wymieniona w § 1 pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełm Śląski.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dniu od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Kazimierz Plewnia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agencja interaktywna LTB.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »