| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 326/2013 Burmistrza Wilamowic; Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia 2 lipca 2013r.

w sprawie powierzenia Gminie Wilamowice zadań dotyczących zarządzania publicznymi drogami powiatowymi

zawarte w Bielsku-Białej pomiędzy:

Powiatem Bielskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:

Wicestarosta Bielski –Grzegorz Szetyński

Członek Zarządu – Renata Franasik

zwanym w treści porozumienia „Powiatem”

a

Gminą Wilamowice, reprezentowaną przez:

Burmistrza Wilamowic – Mariana Trelę

zwaną w treści porozumienia „Gminą”

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i ust.5 oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j.Dz.U. z 2013 r. poz. 595), art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594), art. 19 ust. 2 pkt 3 i 4, ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 260) oraz Uchwały Nr IV/38/282/13 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie powierzenia Gminie Wilamowice zadań dotyczących zarządzania publicznymi drogami powiatowymi i Uchwały Nr XXXIII/302/13 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Bielskim na budowę chodników wzdłuż dróg powiatowych na terenie Gminy Wilamowice

strony zawierają na wniosek Gminy porozumienie o następującej treści:

§ 1. 1. W związku z koniecznością poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Wilamowice, na wniosek Gminy, Powiat przekazuje, a Gmina przejmuje prowadzenie zadań zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie:

1) wykonania dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej:

- ul. Pięknej w Zasolu Bielańskim, na odcinku od skrzyżowania z ul. Zaciszną w stronę Bielan,

- ul. Starowiejskich w Starej Wsi na odcinku od Skowronka w stronę ul. Dolnej

2) budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej:

- ul. Pięknej w Zasolu Bielańskim, na odcinku od skrzyżowania z ul. Zaciszną w stronę Bielan,

- ul. Starowiejskich w Starej Wsi na odcinku od Skowronka w stronę ul. Dolnej

2. Zadania, o których mowa w § 1 sfinansowane zostaną ze środków budżetu Gminy w latach 2013-2016.

§ 2. 1. Realizacja zadań określonych w §1 nastąpi zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności Prawa Budowlanego.

2. Gmina z tytułu realizacji zadań objętych niniejszym porozumieniem ponosi odpowiedzialność wobec Powiatu i osób trzecich.

§ 3. 1. Powiat zastrzega sobie możliwość uczestnictwa w odbiorach robót wykonywanych na drogach powiatowych objętych porozumieniem.

2. Ze strony Powiatu nadzór nad realizacją zadań objętych porozumieniem będzie sprawował Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej.

§ 4. Zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności

§ 5. Porozumienie zawarto w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 6. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wicestarosta


Grzegorz Szetyński


Członek Zarządu


Renata Franasik

Burmistrz


mgr Marian Trela

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zielona Linia

Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »