| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 326/2013 Burmistrza Wilamowic; Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia 2 lipca 2013r.

w sprawie powierzenia Gminie Wilamowice zadań dotyczących zarządzania publicznymi drogami powiatowymi

zawarte w Bielsku-Białej pomiędzy:

Powiatem Bielskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:

Wicestarosta Bielski –Grzegorz Szetyński

Członek Zarządu – Renata Franasik

zwanym w treści porozumienia „Powiatem”

a

Gminą Wilamowice, reprezentowaną przez:

Burmistrza Wilamowic – Mariana Trelę

zwaną w treści porozumienia „Gminą”

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i ust.5 oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j.Dz.U. z 2013 r. poz. 595), art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594), art. 19 ust. 2 pkt 3 i 4, ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 260) oraz Uchwały Nr IV/38/282/13 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie powierzenia Gminie Wilamowice zadań dotyczących zarządzania publicznymi drogami powiatowymi i Uchwały Nr XXXIII/302/13 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Bielskim na budowę chodników wzdłuż dróg powiatowych na terenie Gminy Wilamowice

strony zawierają na wniosek Gminy porozumienie o następującej treści:

§ 1. 1. W związku z koniecznością poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Wilamowice, na wniosek Gminy, Powiat przekazuje, a Gmina przejmuje prowadzenie zadań zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie:

1) wykonania dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej:

- ul. Pięknej w Zasolu Bielańskim, na odcinku od skrzyżowania z ul. Zaciszną w stronę Bielan,

- ul. Starowiejskich w Starej Wsi na odcinku od Skowronka w stronę ul. Dolnej

2) budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej:

- ul. Pięknej w Zasolu Bielańskim, na odcinku od skrzyżowania z ul. Zaciszną w stronę Bielan,

- ul. Starowiejskich w Starej Wsi na odcinku od Skowronka w stronę ul. Dolnej

2. Zadania, o których mowa w § 1 sfinansowane zostaną ze środków budżetu Gminy w latach 2013-2016.

§ 2. 1. Realizacja zadań określonych w §1 nastąpi zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności Prawa Budowlanego.

2. Gmina z tytułu realizacji zadań objętych niniejszym porozumieniem ponosi odpowiedzialność wobec Powiatu i osób trzecich.

§ 3. 1. Powiat zastrzega sobie możliwość uczestnictwa w odbiorach robót wykonywanych na drogach powiatowych objętych porozumieniem.

2. Ze strony Powiatu nadzór nad realizacją zadań objętych porozumieniem będzie sprawował Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej.

§ 4. Zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności

§ 5. Porozumienie zawarto w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 6. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wicestarosta


Grzegorz Szetyński


Członek Zarządu


Renata Franasik

Burmistrz


mgr Marian Trela

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Jaranowska

Specjalista do spraw kampanii linków sponsorowanych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »