| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 171/13 Wojewody Śląskiego

z dnia 26 lipca 2013r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jaworze w okręgu wyborczym nr 14

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 172) i art. 16 ust. 2a i ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889 oraz z 2012 r. poz. 1399), w związku z uchwałą Nr XXV/223/13 Rady Gminy Jaworze z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego, zarządza się, co następuje:

§ 1. W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Pana Romana Lorka przeprowadzone zostaną wybory uzupełniające do Rady Gminy Jaworze w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 14.

§ 2. W okręgu, o którym mowa w § 1, wybierany będzie 1 radny.

§ 3. Wybory przeprowadzone zostaną w dniu 29 września 2013 r.

§ 4. Czynności wyborcze realizowane będą zgodnie z Kalendarzem wyborczym, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wojewoda Śląski


Zygmunt Łukaszczyk


Załącznik do Zarządzenia Nr 171/13
Wojewody Śląskiego
z dnia 26 lipca 2013 r.

KALENDARZ WYBORCZY
dla wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jaworze

Termin wykonania
czynności wyborczej[1])

Treść czynności

do 31 lipca 2013 r.

- podanie do publicznej wiadomości i ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego zarządzenia Wojewody Śląskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jaworze w okręgu wyborczym nr 14

do 10 sierpnia 2013 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wójta Gminy Jaworze, informacji o okręgu wyborczym nr 14, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Jaworzu dla wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jaworze

- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydata na radnego do Rady Gminy Jaworze w okręgu wyborczym nr 14

do 12 sierpnia 2013 r.

- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Bielsku-Białej kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Jaworzu

do 15 sierpnia 2013 r.

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej Gminnej Komisji Wyborczej w Jaworzu

do 30 sierpnia 2013 r.
do godz. 2400

- zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Jaworzu list kandydatów na radnego wybieranego w okręgu wyborczym nr 14, w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Jaworze

do 6 września 2013 r.

- zgłaszanie kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Jaworzu

do 8 września 2013 r.

- przyznanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Jaworzu numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych, które zarejestrowały listę kandydatów w okręgu wyborczym nr 14

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wójta Gminy Jaworze, informacji o numerze i granicach obwodu głosowania nr 3 oraz o wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Jaworzu

do 14 września 2013 r.

- rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Jaworzu o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego, zawierającego numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi

do 15 września 2013 r.

- powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Jaworzu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Jaworzu

- sporządzenie spisu wyborców w Urzędzie Gminy Jaworze

do 19 września 2013 r.

- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

27 września 2013 r.
o godz. 2400

- zakończenie kampanii wyborczej

28 września 2013 r.

- przekazanie Przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Jaworzu spisu wyborców

29 września 2013 r.
godz. 800- 2200

- głosowanie


[1]) Zgodnie z art. 205 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 172) –  jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w ustawie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »