| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozporządzenie nr 10/2013 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

z dnia 12 lipca 2013r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich na publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 189 poz. 1471, z późn. zm.[1])) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Nr 10/2004 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie ustanowienia obwodów rybackich na publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących (Dz. Urz. Woj. Kujawsko - Pomorskiego z 2010 r. Nr 115, poz. 1491 i z 2012 r. poz. 1280, Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2010 r. Nr 83, poz. 1539 i z 2012 r. poz. 1796, Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2010 r. Nr 228, poz. 1848 i z 2011 r. Nr 17, poz. 153 oraz z 2012 r. poz. 2736, Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2010 r. Nr 356, poz. 2469 i z 2012 r. poz. 2674, Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2010 r. Nr 155, poz. 3823 i z 2012 r. poz. 4561, Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2010 r. Nr 63, poz. 1269 i z 2011 r. Nr 6, poz. 179 oraz z 2012 r. poz. 1253, Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2010 r. Nr 170, poz. 2121 i z 2011 r. Nr 9, poz. 110 oraz z 2012 r. poz. 1647, Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2010 r. Nr 150, poz. 2459 i z 2011 r. Nr 19, poz. 366 oraz z 2012 r. poz. 2241, Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2010 r. Nr 226, poz. 2264 i z 2011 r. Nr 8, poz. 99 oraz z 2012 r. poz. 1649, Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego z 2010 r. Nr 102, poz. 1540 i z 2011 r. Nr 2, poz. 16 oraz z 2012 r. poz. 2117, Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 169, poz. 3196 i z 2011 r. Nr 18, poz. 413) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 2 "Wykaz obwodów rybackich zlewni rzeki Wisła, z wyłączeniem zlewni rzeki Narew":
a) poz. 48 otrzymuje brzmienie: "

48.

OBWÓD RYBACKI RZEKI PILICA - NR 5

Obwód rybacki obejmuje wody:
a) rzeki Pilica na odcinku od ujścia rzeki Drzewiczka do osi podłużnej mostu drogowego na trasie E-7 w 45+300 km biegu rzeki Pilica;
b) zbiornika Błędów;
c) zbiornika Lipie;
d) zbiornika Długowola;
e) jeziora Świdno;
f) jeziora w Białobrzegach,
wraz z wodami ich dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie lub odpływie do wód tych cieków, z wyłączeniem rzeki Drzewiczka.

                                                                                                                                                                        "

b) uchyla się poz. 68,

c) poz. 78 otrzymuje brzmienie: "

78.

OBWÓD RYBACKI RZEKI ZGŁOWIĄCZKA - NR 2

Obwód rybacki obejmuje wody:
a) rzeki Zgłowiączka na odcinku od przekroju poprzecznego w odległości 100 m od wypływu z jeziora Rybiny do jej ujścia do rzeki Wisła wraz z wodami jej dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka, z wyłączeniem rzeki Lubieńka,
b) rzeki Chodeczka na odcinku od 50 m poniżej wypływu z jeziora Krukowskie do ujścia do rzeki Zgłowiączka.

                                                                                                                                                                        "

d) uchyla się poz. 86,

e) poz. 89 otrzymuje brzmienie: "

89.

OBWÓD RYBACKI JEZIORA LUBIENIECKIE W ZLEWNI RZEKI CHODECZKA - NR 4

Obwód rybacki obejmuje wody:
a) rzeki Chodeczka od drogi Chodecz - Pyszkowo do ujścia do jeziora Ługowskie (Szczytnowskie);
b) jeziora Lubienieckie;
c) jeziora Karczemka.
Obwód znajduje się w gminie Chodecz.

                                                                                                                                                                        "

f) poz. 93 otrzymuje brzmienie: "

93.

OBWÓD RYBACKI RZEKI LUBIEŃKA - NR 1

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Lubieńka na odcinku od 30 m od jej wypływu z jeziora Kaczawka do jej ujścia do rzeki Zgłowiączka wraz z wodami jej dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie lub odpływie do wód tej rzeki, z wyłączeniem jezior oraz z wyłączeniem odcinka rzeki Rakutówka od źródeł do wypływu z jeziora Rakutowskie.

                                                                                                                                                                        "

g) uchyla się poz. 101,

h) uchyla się poz. 108;

2) w załączniku nr 4 „Wykaz obwodów rybackich zlewni rzeki Biebrza”:

a) poz. 16 otrzymuje brzmienie: "

16.

OBWÓD RYBACKI JEZIORA ROSPUDA FILIPOWSKA W ZLEWNI RZEKI ROSPUDA - NR 4

Obwód rybacki obejmuje wody:
a) jeziora Rospuda Filipowska;
b) jeziora Wysokie;
c) jeziora Kamienne;
d) rzeki Rospuda od jeziora Kamienne do młyna w Bakałarzewie;
e) jeziora Mieruńskie Wielkie;
f) jeziora Mieruńskie Małe;
g) jeziora Długie;
h) jeziora Gacne;
i) jeziora Garbaś;
j) jeziora Głębokie;
k) rzeki Jaworka wraz z jeziorem bez nazwy o pow. ok. 1,5 ha koło miejscowości Garbas;
l) rzeki Zuśnianka na odcinku od osi ostatniego mostu w miejscowości Zusno,
wraz z wodami cieku łączącego wody jeziora Mieruńskie Wielkie z wodami jeziora Garbaś, a także wraz z wodami cieku łączącego jezioro Czarne z jeziorem Rospuda od osi podłużnej mostu drogowego Supienie - Czarne.
Obwód znajduje się w gminach: Filipów, Bakałarzewo i Olecko.

                                                                                                                                                                        "

b) poz. 22 otrzymuje brzmienie: "

22.

OBWÓD RYBACKI JEZIORA JAŁOWO W ZLEWNI RZEKI ROSPUDA - NR 10

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Jałowo wraz z wodami cieku łączącego jezioro Jałowo z rzeką Rospuda.
Obwód znajduje się w gminie Nowinka w miejscowości Cisówek.

                                                                                                                                                                        "

c) poz. 59 otrzymuje brzmienie: "

59.

OBWÓD RYBACKI JEZIORA KIEŁKI W ZLEWNI RZEKI EŁK - NR 9

Obwód rybacki obejmuje wody:
a) jeziora Kiełki (Chełchy);
b) jeziora bez nazwy o pow. ok. 2,8 ha koło miejscowości Gryzy,
wraz z wodami cieku na odcinku od źródeł do osi podłużnej mostu drogowego Olecko - Giżycko.
Obwód znajduje się w gminie Świętajno.

                                                                                                                                                                        "

d) uchyla się poz. 61,

e) poz. 90 otrzymuje brzmienie: "

90.

OBWÓD RYBACKI JEZIORA LIPNO W ZLEWNI RZEKI EŁK - NR 40

Obwód rybacki obejmuje wody:
a) jeziora Lipno;
b) rzeki Różanica na odcinku od wypływu z jeziora Lipno do połączenia z dopływem z jeziora Długochorzele.
Obwód znajduje się w gminie Prostki w miejscowości Gorczyce.

                                                                                                                                                                        "

3) w załączniku nr 5 "Wykaz obwodów rybackich zlewni rzeki Pisa":

a) uchyla się poz. 41,

b) poz. 82 otrzymuje brzmienie: "

82.

OBWÓD RYBACKI JEZIORA KADZIDŁOWO W ZLEWNI RZEKI PISA - NR 82

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Kadzidłowo wraz z wodami cieku łączącego jezioro Kadzidłowo z rzeką Krutynia na odcinku od źródeł do granicy rezerwatu przyrody Krutynia Dolna.
Obwód znajduje się w gminie Ruciane - Nida.

                                                                                                                                                                        "

c) poz. 88 otrzymuje brzmienie: "

88.

OBWÓD RYBACKI JEZIORA ZDRĘŻNO W ZLEWNI RZEKI PISA - NR 88

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Zdrężno.
Obwód znajduje się w gminie Piecki.

                                                                                                                                                                        "

4) w załączniku nr 6 "Wykaz obwodów rybackich zlewni rzeki Łyna":

a) poz. 70 otrzymuje brzmienie: "

70.

OBWÓD RYBACKI RZEKI PRAWDA - NR 1

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Prawda od źródeł do granicy Państwa wraz z wodami jej dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka.
Obwód znajduje się w gminie Sępopol.

                                                                                                                                                                        "

b) poz. 71 otrzymuje brzmienie: "

71.

OBWÓD RYBACKI RZEKI OMET - NR 1

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Omet na odcinku od źródeł do granicy Państwa wraz z wodami jej dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka.
Obwód znajduje się w gminie Srokowo.

                                                                                                                                                                        "

5) w załączniku nr 7 „Wykaz obwodów rybackich zlewni rzek: Węgorapa i Pissa” uchyla się poz. 34;

6) w załączniku nr 8 „Wykaz obwodów rybackich zlewni rzeki Czarna Hańcza” poz. 15 otrzymuje brzmienie: "

15.

OBWÓD RYBACKI JEZIORA OKUNIOWIEC W ZLEWNI RZEKI CZARNA HAŃCZA - NR 16

Obwód rybacki obejmuje wody:
a) jeziora Okuniowiec,
b) rzeki Kamionka na odcinku od źródeł do osi podłużnej mostu kolejowego w miejscowości Okuniowiec.
Obwód znajduje się w gminie Suwałki w miejscowości Okuniowiec.

                                                                                                                                                                        "

7) w załączniku nr 9 "Wykaz obwodów rybackich zlewni rzeki Niemen, z wyłączeniem zlewni rzeki Czarna Hańcza":

a) poz. 35 otrzymuje brzmienie: "

35.

OBWÓD RYBACKI JEZIORA CZARNE W ZLEWNI RZEKI SZESZUPA - NR 20

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Czarne. Obwód znajduje się w gminie Rutka Tartak w miejscowości Jodoziory.

                                                                                                                                                                        "

b) poz. 36 otrzymuje brzmienie: "

36.

OBWÓD RYBACKI JEZIORA KONOPIN W ZLEWNI RZEKI SZESZUPA - NR 21

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Konopin wraz z wodami dopływów i odpływu. Obwód znajduje się w gminie Rutka Tartak w miejscowości Jodoziory.

                                                                                                                                                                        "

c) poz. 37 otrzymuje brzmienie: "

37.

OBWÓD RYBACKI JEZIORA OGÓLNE W ZLEWNI RZEKI SZESZUPA - NR 22

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Ogólne wraz z wodami dopływów i odpływu. Obwód znajduje się w gminie Rutka Tartak w miejscowości Jodoziory.

                                                                                                                                                                        "

d) dodaje się poz. 50 w brzmieniu: "

50.

OBWÓD RYBACKI JEZIORA JESIERYŃ W ZLEWNI RZEKI SZESZUPA - NR 35

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Jesieryń. Obwód znajduje się w gminie Wiżajny.

                                                                                                                                                                        "

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Dyrektor RZGW w Warszawie


Leszek Bagiński


Uzasadnienie

do rozporządzenia Nr 10/2013 z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie zmiany rozporządzenia
o obwodach rybackich.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie ustanawia i znosi obwody rybackie zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471 z poźn. zm.).

Rozporządzeniem Nr 10/2004 z dnia 20 maja 2004 r. Dyrektor RZGW ustanowił obwody rybackie na publicznych śródlądowych powierzchniowych wodach płynących na obszarze działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.

              Niniejsze rozporządzenie wprowadza kolejne zmiany do rozporządzenia Nr 10 /2004 z 20 maja 2004 r.:

W Załączniku Nr 2:

- poz. 48 - wyłączono z obwodu zbiornik Mogielnica, którego wody zaliczają się do kategorii

wód stojących (Ws).

- poz. 68 - zniesiono Obwód rybacki jeziora Łąckie Duże w zlewni rz. Wielka Struga – Nr 2.

Wody tego jeziora według aktualnej ekspertyzy hydrologicznej zostały zaliczone

do kategorii wód stojących (Ws).

- poz. 78 - zmiana w opisie obwodu w związku z uchyleniem poz. 86.

- poz. 86 - zniesiono niewłaściwie ustanowiony Obwód rybacki rzeki Chodeczka - Nr 1.

Odcinki większej części tej rzeki są przypisane do innych obwodów „jeziorowych”.

Pozostały (przyujściowy) odcinek rzeki Chodeczki przechodzi do obwodu rz.
Zgłowiączka - Nr 2 (poz. 78).

- poz. 89 - zmiana w opisie obwodu w związku z uchyleniem poz. 86

- poz. 93 - zmiana w opisie obwodu w związku z uchyleniem poz. 101

- poz. 101 - zniesiono obwód jeziora Rakutowskiego, stanowiącego rezerwat przyrody

„Jezioro Rakutowskie”. Plan ochrony tego rezerwatu nie przewiduje możliwości prowadzenia gospodarki rybackiej i wędkowania. Dolny odcinek rzeki Rakutówki ze zniesionego obwodu włączono do obwodu opisanego w poz. 93.

- poz. 108 - zniesiono niewłaściwie ustanowiony obwód jeziora Goreńskiego. Wody tego
jeziora zaliczają się do kategorii wód stojących (Ws).

W Załączniku Nr 4:

- poz. 16 - zmiana opisu obwodu w związku z uchyleniem poz. 34 z Załącznika Nr 7. Do
obwodu włączono rzekę Jaworkę wraz z jeziorem bez nazwy o pow. ok. 1,5 ha
koło miejscowości Garbas. W samodzielnym obwodzie rybackim ustanowionym
na powyższych wodach nie byłoby możliwe prowadzenie racjonalnej gospodarki
rybackiej.

- poz. 22 - wyłączono z obwodu dwa jeziora o takich samych nazwachŚlepe, których
wody zaliczają się do kategorii wód stojących (Ws).

- poz. 59 - uzupełniono opis obwodu o brakujące w nim jezioro bez nazwy o pow. ok. 2,8 ha

w miejscowości Gryzy, będące źródliskiem cieku łączącego obydwa jeziora. Do nazwy jeziora Kiełki dopisano alternatywną nazwę:Chełchydla ułatwienia zlokalizowania jeziora.

- poz. 61 - zniesiono obwód jeziora Jurki, którego wody zaliczają się do kategorii wód

stojących (Ws).

- poz. 90 - Opis obwodu uzupełniono o standaryzowaną nazwę jeziora:Lipno.

W Załączniku Nr 5:

- poz. 41 – zniesiono obwód jeziora Pierwos, położonego na terenie rezerwatu przyrody

„Pierwos”. Rezerwat nie posiada planu ochrony.

- poz. 82 – Wyłączono z obwodu odcinek cieku w granicach rezerwatu przyrody „Krutynia

Dolna”.

- poz. 88 - zmiana nazwy jeziora na zgodną z nazwą standaryzowaną:Zdrężno. Poprawiono

przynależność terytorialną obwodu.

W Załączniku Nr 6:

- poz. 70 i 71 - w opisie części rzecznej obwodów, zgodnie z zaleceniem Ministerstwa

Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wystosowanym w trybie kontroli aktów prawa miejscowego ustanowionych przez wojewodę i organy administracji niezespolonej, dostosowano użytą w rozporządzeniu terminologię do przepisów ustawy Prawo wodne - w zakresie dookreślenia, że obwód rybacki obejmuje m.in.zbiorniki wodne o ciągłymbądź okresowymnaturalnymdopływie lub odpływie wód powierzchniowych. Z poprzednich zapisów rozporządzenia można było wnosić, że obejmuje ono wyłączniezbiorniki wodne o ciągłym dopływie lub odpływiedo wymienionych w rozporządzeniu wód powierzchniowych. Uprzednio takie doprecyzowanie terminologii zostało wprowadzone w większości opisów obwodów typowo „rzecznych” przez poprzednie rozporządzenie zmieniające

W Załączniku Nr 7:

- poz. 34 - zniesiono obwód niewłaściwie ustanowiony. Wody obwodu włączono do obwodu

opisanego w Załączniku Nr 4 na poz. 16.

W Załączniku Nr 8:

- poz. 15 - poprawiono nazwę rzeki.

W Załączniku Nr 9:

- poz. 35, 36 i 37 - poprawiono przynależność terytorialną wód obwodów. Obwody położone

są w gminie Rutka Tartak.

- poz. 50 - ustanowiono Obwód rybacki jeziora Jesieryń w zlewni rzeki Szeszupa - Nr 35.

W dotychczasowym rozporządzeniu jezioro to było pominięte ze względu na występujące w wielu źródłach danych kartograficznych i geodezyjnych błędy w nazewnictwie jezior zlokalizowanych w gminie Wiżajny.

UWAGI:

a).    znosi się obwody rybackie bądź wyłącza się z obwodów wody uznane za stojące. Wody niektórych jezior wchodzących w skład obwodów rybackich były uprzednio określane jako stojące między innymi na podstawie Mapy Podziału Hydrograficznego Polski z 1980 r. (IMGW, 1980). W pierwszych rozporządzeniach wydawanych od 2004 r. uwzględniano dane z tej wersji MPHP. W obecnym rozporządzeniu uwzględniono dane z aktualnego Atlasu Podziału Hydrograficznego Polski z 2005 r. i elektronicznej wersji MPHP z 2010 r., potwierdzone analizą aktualnej sytuacji hydrologicznej.

              b).    znosi się obwody rybackie, bądź wyłącza się z obwodów rybackich poszczególne wody na obszarze parków narodowych i rezerwatów przyrody, które w planach ochrony lub zadaniach ochronnych nie mają wyznaczonych miejsc do połowu ryb (zgodnie z zapisem art. 15 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – Dz. U. Nr 92 poz. 880, z późn. zm.).


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 200, poz. 1322 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2013 r. poz. 628.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »