| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozporządzenie nr 10/2013 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

z dnia 12 lipca 2013r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich na publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 189 poz. 1471, z późn. zm.[1])) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Nr 10/2004 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie ustanowienia obwodów rybackich na publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących (Dz. Urz. Woj. Kujawsko - Pomorskiego z 2010 r. Nr 115, poz. 1491 i z 2012 r. poz. 1280, Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2010 r. Nr 83, poz. 1539 i z 2012 r. poz. 1796, Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2010 r. Nr 228, poz. 1848 i z 2011 r. Nr 17, poz. 153 oraz z 2012 r. poz. 2736, Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2010 r. Nr 356, poz. 2469 i z 2012 r. poz. 2674, Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2010 r. Nr 155, poz. 3823 i z 2012 r. poz. 4561, Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2010 r. Nr 63, poz. 1269 i z 2011 r. Nr 6, poz. 179 oraz z 2012 r. poz. 1253, Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2010 r. Nr 170, poz. 2121 i z 2011 r. Nr 9, poz. 110 oraz z 2012 r. poz. 1647, Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2010 r. Nr 150, poz. 2459 i z 2011 r. Nr 19, poz. 366 oraz z 2012 r. poz. 2241, Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2010 r. Nr 226, poz. 2264 i z 2011 r. Nr 8, poz. 99 oraz z 2012 r. poz. 1649, Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego z 2010 r. Nr 102, poz. 1540 i z 2011 r. Nr 2, poz. 16 oraz z 2012 r. poz. 2117, Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 169, poz. 3196 i z 2011 r. Nr 18, poz. 413) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 2 "Wykaz obwodów rybackich zlewni rzeki Wisła, z wyłączeniem zlewni rzeki Narew":
a) poz. 48 otrzymuje brzmienie: "

48.

OBWÓD RYBACKI RZEKI PILICA - NR 5

Obwód rybacki obejmuje wody:
a) rzeki Pilica na odcinku od ujścia rzeki Drzewiczka do osi podłużnej mostu drogowego na trasie E-7 w 45+300 km biegu rzeki Pilica;
b) zbiornika Błędów;
c) zbiornika Lipie;
d) zbiornika Długowola;
e) jeziora Świdno;
f) jeziora w Białobrzegach,
wraz z wodami ich dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie lub odpływie do wód tych cieków, z wyłączeniem rzeki Drzewiczka.

                                                                                                                                                                        "

b) uchyla się poz. 68,

c) poz. 78 otrzymuje brzmienie: "

78.

OBWÓD RYBACKI RZEKI ZGŁOWIĄCZKA - NR 2

Obwód rybacki obejmuje wody:
a) rzeki Zgłowiączka na odcinku od przekroju poprzecznego w odległości 100 m od wypływu z jeziora Rybiny do jej ujścia do rzeki Wisła wraz z wodami jej dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka, z wyłączeniem rzeki Lubieńka,
b) rzeki Chodeczka na odcinku od 50 m poniżej wypływu z jeziora Krukowskie do ujścia do rzeki Zgłowiączka.

                                                                                                                                                                        "

d) uchyla się poz. 86,

e) poz. 89 otrzymuje brzmienie: "

89.

OBWÓD RYBACKI JEZIORA LUBIENIECKIE W ZLEWNI RZEKI CHODECZKA - NR 4

Obwód rybacki obejmuje wody:
a) rzeki Chodeczka od drogi Chodecz - Pyszkowo do ujścia do jeziora Ługowskie (Szczytnowskie);
b) jeziora Lubienieckie;
c) jeziora Karczemka.
Obwód znajduje się w gminie Chodecz.

                                                                                                                                                                        "

f) poz. 93 otrzymuje brzmienie: "

93.

OBWÓD RYBACKI RZEKI LUBIEŃKA - NR 1

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Lubieńka na odcinku od 30 m od jej wypływu z jeziora Kaczawka do jej ujścia do rzeki Zgłowiączka wraz z wodami jej dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie lub odpływie do wód tej rzeki, z wyłączeniem jezior oraz z wyłączeniem odcinka rzeki Rakutówka od źródeł do wypływu z jeziora Rakutowskie.

                                                                                                                                                                        "

g) uchyla się poz. 101,

h) uchyla się poz. 108;

2) w załączniku nr 4 „Wykaz obwodów rybackich zlewni rzeki Biebrza”:

a) poz. 16 otrzymuje brzmienie: "

16.

OBWÓD RYBACKI JEZIORA ROSPUDA FILIPOWSKA W ZLEWNI RZEKI ROSPUDA - NR 4

Obwód rybacki obejmuje wody:
a) jeziora Rospuda Filipowska;
b) jeziora Wysokie;
c) jeziora Kamienne;
d) rzeki Rospuda od jeziora Kamienne do młyna w Bakałarzewie;
e) jeziora Mieruńskie Wielkie;
f) jeziora Mieruńskie Małe;
g) jeziora Długie;
h) jeziora Gacne;
i) jeziora Garbaś;
j) jeziora Głębokie;
k) rzeki Jaworka wraz z jeziorem bez nazwy o pow. ok. 1,5 ha koło miejscowości Garbas;
l) rzeki Zuśnianka na odcinku od osi ostatniego mostu w miejscowości Zusno,
wraz z wodami cieku łączącego wody jeziora Mieruńskie Wielkie z wodami jeziora Garbaś, a także wraz z wodami cieku łączącego jezioro Czarne z jeziorem Rospuda od osi podłużnej mostu drogowego Supienie - Czarne.
Obwód znajduje się w gminach: Filipów, Bakałarzewo i Olecko.

                                                                                                                                                                        "

b) poz. 22 otrzymuje brzmienie: "

22.

OBWÓD RYBACKI JEZIORA JAŁOWO W ZLEWNI RZEKI ROSPUDA - NR 10

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Jałowo wraz z wodami cieku łączącego jezioro Jałowo z rzeką Rospuda.
Obwód znajduje się w gminie Nowinka w miejscowości Cisówek.

                                                                                                                                                                        "

c) poz. 59 otrzymuje brzmienie: "

59.

OBWÓD RYBACKI JEZIORA KIEŁKI W ZLEWNI RZEKI EŁK - NR 9

Obwód rybacki obejmuje wody:
a) jeziora Kiełki (Chełchy);
b) jeziora bez nazwy o pow. ok. 2,8 ha koło miejscowości Gryzy,
wraz z wodami cieku na odcinku od źródeł do osi podłużnej mostu drogowego Olecko - Giżycko.
Obwód znajduje się w gminie Świętajno.

                                                                                                                                                                        "

d) uchyla się poz. 61,

e) poz. 90 otrzymuje brzmienie: "

90.

OBWÓD RYBACKI JEZIORA LIPNO W ZLEWNI RZEKI EŁK - NR 40

Obwód rybacki obejmuje wody:
a) jeziora Lipno;
b) rzeki Różanica na odcinku od wypływu z jeziora Lipno do połączenia z dopływem z jeziora Długochorzele.
Obwód znajduje się w gminie Prostki w miejscowości Gorczyce.

                                                                                                                                                                        "

3) w załączniku nr 5 "Wykaz obwodów rybackich zlewni rzeki Pisa":

a) uchyla się poz. 41,

b) poz. 82 otrzymuje brzmienie: "

82.

OBWÓD RYBACKI JEZIORA KADZIDŁOWO W ZLEWNI RZEKI PISA - NR 82

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Kadzidłowo wraz z wodami cieku łączącego jezioro Kadzidłowo z rzeką Krutynia na odcinku od źródeł do granicy rezerwatu przyrody Krutynia Dolna.
Obwód znajduje się w gminie Ruciane - Nida.

                                                                                                                                                                        "

c) poz. 88 otrzymuje brzmienie: "

88.

OBWÓD RYBACKI JEZIORA ZDRĘŻNO W ZLEWNI RZEKI PISA - NR 88

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Zdrężno.
Obwód znajduje się w gminie Piecki.

                                                                                                                                                                        "

4) w załączniku nr 6 "Wykaz obwodów rybackich zlewni rzeki Łyna":

a) poz. 70 otrzymuje brzmienie: "

70.

OBWÓD RYBACKI RZEKI PRAWDA - NR 1

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Prawda od źródeł do granicy Państwa wraz z wodami jej dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka.
Obwód znajduje się w gminie Sępopol.

                                                                                                                                                                        "

b) poz. 71 otrzymuje brzmienie: "

71.

OBWÓD RYBACKI RZEKI OMET - NR 1

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Omet na odcinku od źródeł do granicy Państwa wraz z wodami jej dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka.
Obwód znajduje się w gminie Srokowo.

                                                                                                                                                                        "

5) w załączniku nr 7 „Wykaz obwodów rybackich zlewni rzek: Węgorapa i Pissa” uchyla się poz. 34;

6) w załączniku nr 8 „Wykaz obwodów rybackich zlewni rzeki Czarna Hańcza” poz. 15 otrzymuje brzmienie: "

15.

OBWÓD RYBACKI JEZIORA OKUNIOWIEC W ZLEWNI RZEKI CZARNA HAŃCZA - NR 16

Obwód rybacki obejmuje wody:
a) jeziora Okuniowiec,
b) rzeki Kamionka na odcinku od źródeł do osi podłużnej mostu kolejowego w miejscowości Okuniowiec.
Obwód znajduje się w gminie Suwałki w miejscowości Okuniowiec.

                                                                                                                                                                        "

7) w załączniku nr 9 "Wykaz obwodów rybackich zlewni rzeki Niemen, z wyłączeniem zlewni rzeki Czarna Hańcza":

a) poz. 35 otrzymuje brzmienie: "

35.

OBWÓD RYBACKI JEZIORA CZARNE W ZLEWNI RZEKI SZESZUPA - NR 20

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Czarne. Obwód znajduje się w gminie Rutka Tartak w miejscowości Jodoziory.

                                                                                                                                                                        "

b) poz. 36 otrzymuje brzmienie: "

36.

OBWÓD RYBACKI JEZIORA KONOPIN W ZLEWNI RZEKI SZESZUPA - NR 21

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Konopin wraz z wodami dopływów i odpływu. Obwód znajduje się w gminie Rutka Tartak w miejscowości Jodoziory.

                                                                                                                                                                        "

c) poz. 37 otrzymuje brzmienie: "

37.

OBWÓD RYBACKI JEZIORA OGÓLNE W ZLEWNI RZEKI SZESZUPA - NR 22

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Ogólne wraz z wodami dopływów i odpływu. Obwód znajduje się w gminie Rutka Tartak w miejscowości Jodoziory.

                                                                                                                                                                        "

d) dodaje się poz. 50 w brzmieniu: "

50.

OBWÓD RYBACKI JEZIORA JESIERYŃ W ZLEWNI RZEKI SZESZUPA - NR 35

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Jesieryń. Obwód znajduje się w gminie Wiżajny.

                                                                                                                                                                        "

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Dyrektor RZGW w Warszawie


Leszek Bagiński


Uzasadnienie

do rozporządzenia Nr 10/2013 z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie zmiany rozporządzenia
o obwodach rybackich.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie ustanawia i znosi obwody rybackie zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471 z poźn. zm.).

Rozporządzeniem Nr 10/2004 z dnia 20 maja 2004 r. Dyrektor RZGW ustanowił obwody rybackie na publicznych śródlądowych powierzchniowych wodach płynących na obszarze działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.

              Niniejsze rozporządzenie wprowadza kolejne zmiany do rozporządzenia Nr 10 /2004 z 20 maja 2004 r.:

W Załączniku Nr 2:

- poz. 48 - wyłączono z obwodu zbiornik Mogielnica, którego wody zaliczają się do kategorii

wód stojących (Ws).

- poz. 68 - zniesiono Obwód rybacki jeziora Łąckie Duże w zlewni rz. Wielka Struga – Nr 2.

Wody tego jeziora według aktualnej ekspertyzy hydrologicznej zostały zaliczone

do kategorii wód stojących (Ws).

- poz. 78 - zmiana w opisie obwodu w związku z uchyleniem poz. 86.

- poz. 86 - zniesiono niewłaściwie ustanowiony Obwód rybacki rzeki Chodeczka - Nr 1.

Odcinki większej części tej rzeki są przypisane do innych obwodów „jeziorowych”.

Pozostały (przyujściowy) odcinek rzeki Chodeczki przechodzi do obwodu rz.
Zgłowiączka - Nr 2 (poz. 78).

- poz. 89 - zmiana w opisie obwodu w związku z uchyleniem poz. 86

- poz. 93 - zmiana w opisie obwodu w związku z uchyleniem poz. 101

- poz. 101 - zniesiono obwód jeziora Rakutowskiego, stanowiącego rezerwat przyrody

„Jezioro Rakutowskie”. Plan ochrony tego rezerwatu nie przewiduje możliwości prowadzenia gospodarki rybackiej i wędkowania. Dolny odcinek rzeki Rakutówki ze zniesionego obwodu włączono do obwodu opisanego w poz. 93.

- poz. 108 - zniesiono niewłaściwie ustanowiony obwód jeziora Goreńskiego. Wody tego
jeziora zaliczają się do kategorii wód stojących (Ws).

W Załączniku Nr 4:

- poz. 16 - zmiana opisu obwodu w związku z uchyleniem poz. 34 z Załącznika Nr 7. Do
obwodu włączono rzekę Jaworkę wraz z jeziorem bez nazwy o pow. ok. 1,5 ha
koło miejscowości Garbas. W samodzielnym obwodzie rybackim ustanowionym
na powyższych wodach nie byłoby możliwe prowadzenie racjonalnej gospodarki
rybackiej.

- poz. 22 - wyłączono z obwodu dwa jeziora o takich samych nazwachŚlepe, których
wody zaliczają się do kategorii wód stojących (Ws).

- poz. 59 - uzupełniono opis obwodu o brakujące w nim jezioro bez nazwy o pow. ok. 2,8 ha

w miejscowości Gryzy, będące źródliskiem cieku łączącego obydwa jeziora. Do nazwy jeziora Kiełki dopisano alternatywną nazwę:Chełchydla ułatwienia zlokalizowania jeziora.

- poz. 61 - zniesiono obwód jeziora Jurki, którego wody zaliczają się do kategorii wód

stojących (Ws).

- poz. 90 - Opis obwodu uzupełniono o standaryzowaną nazwę jeziora:Lipno.

W Załączniku Nr 5:

- poz. 41 – zniesiono obwód jeziora Pierwos, położonego na terenie rezerwatu przyrody

„Pierwos”. Rezerwat nie posiada planu ochrony.

- poz. 82 – Wyłączono z obwodu odcinek cieku w granicach rezerwatu przyrody „Krutynia

Dolna”.

- poz. 88 - zmiana nazwy jeziora na zgodną z nazwą standaryzowaną:Zdrężno. Poprawiono

przynależność terytorialną obwodu.

W Załączniku Nr 6:

- poz. 70 i 71 - w opisie części rzecznej obwodów, zgodnie z zaleceniem Ministerstwa

Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wystosowanym w trybie kontroli aktów prawa miejscowego ustanowionych przez wojewodę i organy administracji niezespolonej, dostosowano użytą w rozporządzeniu terminologię do przepisów ustawy Prawo wodne - w zakresie dookreślenia, że obwód rybacki obejmuje m.in.zbiorniki wodne o ciągłymbądź okresowymnaturalnymdopływie lub odpływie wód powierzchniowych. Z poprzednich zapisów rozporządzenia można było wnosić, że obejmuje ono wyłączniezbiorniki wodne o ciągłym dopływie lub odpływiedo wymienionych w rozporządzeniu wód powierzchniowych. Uprzednio takie doprecyzowanie terminologii zostało wprowadzone w większości opisów obwodów typowo „rzecznych” przez poprzednie rozporządzenie zmieniające

W Załączniku Nr 7:

- poz. 34 - zniesiono obwód niewłaściwie ustanowiony. Wody obwodu włączono do obwodu

opisanego w Załączniku Nr 4 na poz. 16.

W Załączniku Nr 8:

- poz. 15 - poprawiono nazwę rzeki.

W Załączniku Nr 9:

- poz. 35, 36 i 37 - poprawiono przynależność terytorialną wód obwodów. Obwody położone

są w gminie Rutka Tartak.

- poz. 50 - ustanowiono Obwód rybacki jeziora Jesieryń w zlewni rzeki Szeszupa - Nr 35.

W dotychczasowym rozporządzeniu jezioro to było pominięte ze względu na występujące w wielu źródłach danych kartograficznych i geodezyjnych błędy w nazewnictwie jezior zlokalizowanych w gminie Wiżajny.

UWAGI:

a).    znosi się obwody rybackie bądź wyłącza się z obwodów wody uznane za stojące. Wody niektórych jezior wchodzących w skład obwodów rybackich były uprzednio określane jako stojące między innymi na podstawie Mapy Podziału Hydrograficznego Polski z 1980 r. (IMGW, 1980). W pierwszych rozporządzeniach wydawanych od 2004 r. uwzględniano dane z tej wersji MPHP. W obecnym rozporządzeniu uwzględniono dane z aktualnego Atlasu Podziału Hydrograficznego Polski z 2005 r. i elektronicznej wersji MPHP z 2010 r., potwierdzone analizą aktualnej sytuacji hydrologicznej.

              b).    znosi się obwody rybackie, bądź wyłącza się z obwodów rybackich poszczególne wody na obszarze parków narodowych i rezerwatów przyrody, które w planach ochrony lub zadaniach ochronnych nie mają wyznaczonych miejsc do połowu ryb (zgodnie z zapisem art. 15 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – Dz. U. Nr 92 poz. 880, z późn. zm.).


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 200, poz. 1322 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2013 r. poz. 628.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Michał Wilk

radca prawny, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »