| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/238/13 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 29 lipca 2013r.

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej "ulica Bożenny Odlanickiej-Poczobutt"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) w związku z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. nr 197, poz. 1172)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Drodze wewnętrznej położonej w Bytomiu na działce nr 57/46 (obręb Bytom, KM 25) nadaje się nazwę "ulica Bożenny Odlanickiej-Poczobutt". Szczegółowe położenie przedmiotowej ulicy przedstawia mapa sytuacyjna stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Rogowski


Załącznik do Uchwały Nr XVII/238/13
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 29 lipca 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie do Uchwały Nr XVII/238/13
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 29 lipca 2013 r.

Do Rady Miejskiej w Bytomiu zwrócili się członkowie Światowego Kongresu Kresowian oraz bytomskiego koła Towarzystwa Pomocy im. Świętego Brata Alberta z prośbą o wystąpienie z inicjatywą uchwałodawczą mającą na celu nadanie imienia Bożenny Odlanckiej-Poczobutt jednej z dróg wewnętrznych w mieście. Z wnioskiem o nadanie nazwy ulicy wystąpili radni: Danuta Skalska, Piotr Bula, Iwona Pakosz, Robert Rabus oraz Jerzy Rogowski.

Bożenna Odlanicka-Poczobutt, córka Ireny i Stanisława Miltner, urodziła się 6 marca 1936 roku w Strzemieszycach. Była lekarzem laryngologii przez całe dziesięciolecia zawodowo związanym z Bytomiem, gdzie ponad dwadzieścia lata pracowała na Oddziale Laryngologii Szpitala Górniczego.

Cieszyła się ogromnym szacunkiem i uznaniem współpracowników, zarówno w życiu zawodowym jak i prowadzonej działalności społecznej. Szczególnym polem jej bezinteresownej posługi drugiemu człowiekowi była działalność na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Z wielkim zaangażowaniem udzielała pomocy Szkole Podstawowej nr 24, otaczając dzieci szczególnej troski stałą opieką lekarską oraz aktywizując do niesienia pomocy bytomskich przedsiębiorców. Swoją opieką otaczała również Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych w Bytomiu oraz bytomskie koło Towarzystwa Pomocy im. Świętego Brata Alberta. Zmarła 2 stycznia 2013 roku w Radostowicach koło Pszczyny.

Mając na uwadze powyższe, zasadnym jest uhonorowanie pamięci bytomskiej lekarki i działaczki społecznej i podjęcie przez Radę Miejską stosownej uchwały w tej sprawie

Droga wewnętrzna wskazana w projekcie uchwały położona jest w obrębie geodezyjnym Bytom (KM 25) na działce nr 57/46 będącej własnością Gminy Bytom. Przy ww. drodze wewnętrznej nie ma żadnych posesji, które wymagałyby zmiany adresu w wyniku nadania nazwy ulicy, tak więc nadanie nazwy nie spowoduje kosztów dla podmiotów zewnętrznych.

W dniach od 29 maja do 13 czerwca br. projekt uchwały został poddany konsultacjom społecznym. W wyznaczonym terminie do wskazanego Wydziału Geodezji nie wpłynęły uwagi, opinie czy inne istotne informacje dotyczące projektu przedmiotowej uchwały.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Vindicat sp. z o.o.

Vindicat to ogólnopolska firma windykacyjna realizująca usługi odzyskiwania należności. Jesteśmy również pionierem w tworzeniu rozwiązań informatycznych, umożliwiających samodzielne odzyskiwanie długów przez wierzycieli. VCAT.pl to internetowa platforma skutecznej windykacji należności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »