| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/238/13 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 29 lipca 2013r.

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej "ulica Bożenny Odlanickiej-Poczobutt"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) w związku z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. nr 197, poz. 1172)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Drodze wewnętrznej położonej w Bytomiu na działce nr 57/46 (obręb Bytom, KM 25) nadaje się nazwę "ulica Bożenny Odlanickiej-Poczobutt". Szczegółowe położenie przedmiotowej ulicy przedstawia mapa sytuacyjna stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Rogowski


Załącznik do Uchwały Nr XVII/238/13
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 29 lipca 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie do Uchwały Nr XVII/238/13
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 29 lipca 2013 r.

Do Rady Miejskiej w Bytomiu zwrócili się członkowie Światowego Kongresu Kresowian oraz bytomskiego koła Towarzystwa Pomocy im. Świętego Brata Alberta z prośbą o wystąpienie z inicjatywą uchwałodawczą mającą na celu nadanie imienia Bożenny Odlanckiej-Poczobutt jednej z dróg wewnętrznych w mieście. Z wnioskiem o nadanie nazwy ulicy wystąpili radni: Danuta Skalska, Piotr Bula, Iwona Pakosz, Robert Rabus oraz Jerzy Rogowski.

Bożenna Odlanicka-Poczobutt, córka Ireny i Stanisława Miltner, urodziła się 6 marca 1936 roku w Strzemieszycach. Była lekarzem laryngologii przez całe dziesięciolecia zawodowo związanym z Bytomiem, gdzie ponad dwadzieścia lata pracowała na Oddziale Laryngologii Szpitala Górniczego.

Cieszyła się ogromnym szacunkiem i uznaniem współpracowników, zarówno w życiu zawodowym jak i prowadzonej działalności społecznej. Szczególnym polem jej bezinteresownej posługi drugiemu człowiekowi była działalność na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Z wielkim zaangażowaniem udzielała pomocy Szkole Podstawowej nr 24, otaczając dzieci szczególnej troski stałą opieką lekarską oraz aktywizując do niesienia pomocy bytomskich przedsiębiorców. Swoją opieką otaczała również Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych w Bytomiu oraz bytomskie koło Towarzystwa Pomocy im. Świętego Brata Alberta. Zmarła 2 stycznia 2013 roku w Radostowicach koło Pszczyny.

Mając na uwadze powyższe, zasadnym jest uhonorowanie pamięci bytomskiej lekarki i działaczki społecznej i podjęcie przez Radę Miejską stosownej uchwały w tej sprawie

Droga wewnętrzna wskazana w projekcie uchwały położona jest w obrębie geodezyjnym Bytom (KM 25) na działce nr 57/46 będącej własnością Gminy Bytom. Przy ww. drodze wewnętrznej nie ma żadnych posesji, które wymagałyby zmiany adresu w wyniku nadania nazwy ulicy, tak więc nadanie nazwy nie spowoduje kosztów dla podmiotów zewnętrznych.

W dniach od 29 maja do 13 czerwca br. projekt uchwały został poddany konsultacjom społecznym. W wyznaczonym terminie do wskazanego Wydziału Geodezji nie wpłynęły uwagi, opinie czy inne istotne informacje dotyczące projektu przedmiotowej uchwały.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wyrwa

Doradca podatkowy nr 12653

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »