| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/239/13 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 29 lipca 2013r.

w sprawie nadania nazwy "skwer Błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) w związku z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. nr 197, poz. 1172)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Skwerowi położonemu w Bytomiu na działce nr 362/58 (obręb Bytom, KM 26) nadaje się nazwę "skwer Błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty". Szczegółowe położenie przedmiotowego skweru przedstawia mapa sytuacyjna stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Rogowski


Załącznik do Uchwały Nr XVII/239/13
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 29 lipca 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie do Uchwały Nr XVII/239/13
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 29 lipca 2013 r.

Ze względu na skierowaną do Rady Miejskiej w Bytomiu prośbę Stowarzyszenia Adopcji Serca "Maitri" oraz zbliżającą się 10. rocznicę beatyfikacji uznano, że należy upamiętnić błogosławioną Matkę Teresę z Kalkuty poprzez nazwanie jej imieniem skweru sąsiadującego z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie. Z wnioskiem o nadanie nazwy skwerowi wystąpiła Komisja Komunalna i Spraw Lokalowych. Mając na uwadze powyższe, zasadnym jest podjęcie przez Radę Miejską stosownej uchwały w tej sprawie.

Matka Teresa (Agnes Gonxha Bojaxhiu) urodziła się 26 sierpnia 1910 r. w Skopje w Macedonii. Mając 18 lat wstąpiła do zgromadzenia loretanek i wyjechała do Indii, gdzie w 1937 r. złożyła śluby wieczyste. W 1946 r., podczas pobytu w Indiach, zetknęła się z wielką biedą w Kalkucie i postanowiła założyć nowy instytut zakonny, który zająłby się opieką nad najuboższymi. 7 października 1949 r. nowe Zgromadzenie Misjonarek Miłości zostało zatwierdzone przez arcybiskupa Kalkuty Ferdinanda Periera, a 1 lutego 1965 r. przez Stolicę Apostolską. Misjonarki Miłości prowadzą w Indiach i na całym świecie sierocińce, domy dla chorych i umierających.

W ciągu długiego życia Matka Teresa przemierzała cały świat, zakładając placówki swej wspólnoty zakonnej i pomagając na różne sposoby najuboższym i najbardziej potrzebującym. W 1963 r. założyła męską wspólnotę czynną Braci Misjonarzy Miłości, a w 1976 r. wspólnotę kontemplacyjną dla sióstr i braci. Przez ponad 45 lat służyła ubogim, chorym, sierotom i umierającym w Indiach i w 123 innych krajach, prowadząc hospicja, domy dla zakażonych HIV/AIDS, trądem i gruźlicą, jadłodajnie, programy wspierające dzieci i rodziny, domy dziecka i szkoły. Zmarła na zawał serca w domu zgromadzenia w Kalkucie 5 września 1997 r. Beatyfikacji Matki Teresy dokonał papież Jan Paweł II 19 października 2003 r.

Matka Teresa otrzymała wiele nagród i odznaczeń międzynarodowych, m.in. Pokojową Nagrodę Nobla w 1979 r., a rok później najwyższe indyjskie odznaczenie państwowe, order Bharat Ratna, za pracę humanitarną. Papież Paweł VI nagrodził ją Nagrodą Pokoju papieża Jana XXIII "za pracę na rzecz ubogich, obraz chrześcijańskiej miłości i wysiłki na rzecz pokoju". W 1976 r. otrzymała nagrodę Pacem in terris.

Skwer wskazany w projekcie uchwały położony jest w obrębie geodezyjnym Bytom (KM 26) na działce nr 362/58 będącej własnością Gminy Bytom. Przy ww. skwerze nie ma żadnych posesji, które wymagałyby zmiany adresu w wyniku nadania nazwy, tak więc nadanie nie spowoduje kosztów dla podmiotów zewnętrznych.

W dniach od 29 maja do 13 czerwca br. projekt uchwały został poddany konsultacjom społecznym. W wyznaczonym terminie do wskazanego Wydziału Geodezji nie wpłynęły uwagi, opinie czy inne istotne informacje dotyczące projektu przedmiotowej uchwały.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

JSLegal Jankowki & Stroiński

Adwokacka Spółka Partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »