| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/239/13 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 29 lipca 2013r.

w sprawie nadania nazwy "skwer Błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) w związku z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. nr 197, poz. 1172)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Skwerowi położonemu w Bytomiu na działce nr 362/58 (obręb Bytom, KM 26) nadaje się nazwę "skwer Błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty". Szczegółowe położenie przedmiotowego skweru przedstawia mapa sytuacyjna stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Rogowski


Załącznik do Uchwały Nr XVII/239/13
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 29 lipca 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie do Uchwały Nr XVII/239/13
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 29 lipca 2013 r.

Ze względu na skierowaną do Rady Miejskiej w Bytomiu prośbę Stowarzyszenia Adopcji Serca "Maitri" oraz zbliżającą się 10. rocznicę beatyfikacji uznano, że należy upamiętnić błogosławioną Matkę Teresę z Kalkuty poprzez nazwanie jej imieniem skweru sąsiadującego z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie. Z wnioskiem o nadanie nazwy skwerowi wystąpiła Komisja Komunalna i Spraw Lokalowych. Mając na uwadze powyższe, zasadnym jest podjęcie przez Radę Miejską stosownej uchwały w tej sprawie.

Matka Teresa (Agnes Gonxha Bojaxhiu) urodziła się 26 sierpnia 1910 r. w Skopje w Macedonii. Mając 18 lat wstąpiła do zgromadzenia loretanek i wyjechała do Indii, gdzie w 1937 r. złożyła śluby wieczyste. W 1946 r., podczas pobytu w Indiach, zetknęła się z wielką biedą w Kalkucie i postanowiła założyć nowy instytut zakonny, który zająłby się opieką nad najuboższymi. 7 października 1949 r. nowe Zgromadzenie Misjonarek Miłości zostało zatwierdzone przez arcybiskupa Kalkuty Ferdinanda Periera, a 1 lutego 1965 r. przez Stolicę Apostolską. Misjonarki Miłości prowadzą w Indiach i na całym świecie sierocińce, domy dla chorych i umierających.

W ciągu długiego życia Matka Teresa przemierzała cały świat, zakładając placówki swej wspólnoty zakonnej i pomagając na różne sposoby najuboższym i najbardziej potrzebującym. W 1963 r. założyła męską wspólnotę czynną Braci Misjonarzy Miłości, a w 1976 r. wspólnotę kontemplacyjną dla sióstr i braci. Przez ponad 45 lat służyła ubogim, chorym, sierotom i umierającym w Indiach i w 123 innych krajach, prowadząc hospicja, domy dla zakażonych HIV/AIDS, trądem i gruźlicą, jadłodajnie, programy wspierające dzieci i rodziny, domy dziecka i szkoły. Zmarła na zawał serca w domu zgromadzenia w Kalkucie 5 września 1997 r. Beatyfikacji Matki Teresy dokonał papież Jan Paweł II 19 października 2003 r.

Matka Teresa otrzymała wiele nagród i odznaczeń międzynarodowych, m.in. Pokojową Nagrodę Nobla w 1979 r., a rok później najwyższe indyjskie odznaczenie państwowe, order Bharat Ratna, za pracę humanitarną. Papież Paweł VI nagrodził ją Nagrodą Pokoju papieża Jana XXIII "za pracę na rzecz ubogich, obraz chrześcijańskiej miłości i wysiłki na rzecz pokoju". W 1976 r. otrzymała nagrodę Pacem in terris.

Skwer wskazany w projekcie uchwały położony jest w obrębie geodezyjnym Bytom (KM 26) na działce nr 362/58 będącej własnością Gminy Bytom. Przy ww. skwerze nie ma żadnych posesji, które wymagałyby zmiany adresu w wyniku nadania nazwy, tak więc nadanie nie spowoduje kosztów dla podmiotów zewnętrznych.

W dniach od 29 maja do 13 czerwca br. projekt uchwały został poddany konsultacjom społecznym. W wyznaczonym terminie do wskazanego Wydziału Geodezji nie wpłynęły uwagi, opinie czy inne istotne informacje dotyczące projektu przedmiotowej uchwały.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Tomala

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »