| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII.102.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 24 lipca 2013r.

w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.594) oraz art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz.391 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późń. zm.), Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Miasto Jastrzębie-Zdrój w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości będzie świadczyć do 31 grudnia 2015 r. dodatkową usługę polegającą na wyposażeniu nieruchomości w pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych oraz ich konserwację, mycie i dezynfekcję.

2. Jednostkowe ceny za w/w usługi wynoszą:

Lp.

Rodzaj pojemnika

Cena za dzierżawę oraz konserwację, mycie i dezynfekcję* pojemnika
[zł/m-c netto]

110 l, 120 l

4,63

240 l

6,48

1100 l

19,44

1500 l, 2500 l

78,70

5 m3

63,89

7 m3

87,96

10 m3

95,37

* częstotliwość mycia i dezynfekcji: 12 razy w roku (tj. w okresie od marca do maja, od września do listopada – raz w miesiącu; w okresie od czerwca do sierpnia – dwa razy w miesiącu)

3. Do cen określonych w § 1 pkt. 2 należy doliczyć należny podatek VAT.

§ 2. 1. Właściciel nieruchomości w celu skorzystania z usługi dodatkowej zobowiązany jest do złożenia formularza, którego wzór stanowi załącznik do uchwały, z wyprzedzeniem co najmniej 30-dniowym.

2. Formularz będzie podstawą do zawarcia pomiędzy Miastem Jastrzębie-Zdrój a właścicielem nieruchomości umowy cywilno-prawnej regulującej warunki korzystania z usługi dodatkowej.

3. Właściciel nieruchomości reguluje opłatę w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury wystawionej przez Miasto Jastrzębie-Zdrój.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr IV.38.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. Woj. Śląskiego z 2013 roku poz. 3122).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady


mgr Andrzej Kinasiewicz


Załącznik do Uchwały Nr XIII.102.2013
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 24 lipca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Bridgestone

To czołowy światowy producent opon do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, motocykli, maszyn rolniczych, samolotów oraz maszyn do robót ziemnych, a także dostawca rozwiązań w zakresie bieżnikowania Bandag dla samochodów ciężarowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »