| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/293/2013 Rady Gminy Lelów

z dnia 30 lipca 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Lelów na 2013 r

Na podstawie art.18 ust.2, pkt. 4, art.51, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.216, art.217,art.233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art.3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010r. Nr 80, poz.526 z późn. zm.)

Rada Gminy Lelów uchwala:

§ 1. 1. Zwiększyć dochody bieżące gminy o kwotę 142.546 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejszyć dochody bieżące gminy o kwotę 192.662 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększyć dochody majątkowe gminy o kwotę 7.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejszyć dochody majątkowe gminy o kwotę 644.402 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększyć wydatki bieżące gminy o kwotę 170.639 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejszyć wydatki bieżące gminy o kwotę 71.805 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększyć wydatki majątkowe gminy o kwotę 58.805 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejszyć wydatki majątkowe gminy o kwotę 1.151.929 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadzić zmianę w załączniku Nr 9 do Uchwały Nr XXXIII/231/2013 Rady Gminy Lelów
z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lelów na 2013 r. w związku ze zwiększeniem dochodów oraz wydatków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku Gimnazjum w Lelowie i nadać mu treść w brzmieniu jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Wprowadzić do budżetu Gminy Lelów zadanie inwestycyjne w Dziale 600 – Transport
i łączność, Rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych pt. „Remonty
i modernizacja mostów w Gminie Lelów”, zgodnie z załącznikiem Nr 4a do niniejszej uchwały.

2. Wprowadzić do budżetu Gminy Lelów zadanie inwestycyjne w Dziale 921 – Kultura
i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdziale 92195 – Pozostała działalność pt. „Jurajski Szlak Kultur”, zgodnie z załącznikiem Nr 4a do niniejszej uchwały.

3. Wprowadzić do budżetu Gminy Lelów zadanie bieżące w Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdziale 92195 – Pozostała działalność, pt. „150 Rocznica Bitwy pod Mełchowem”, zgodnie z załącznikiem Nr 4b do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadzić zmianę w załącznikach Nr 8a i 8b do Uchwały Nr XXXIII/231/2013 Rady Gminy Lelów z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lelów na 2013 r. w związku ze zmianami ujętymi w § 1 ust. 3 i 4 oraz w § 2 ust. 3 i 4 i nadać im treść w brzmieniu jak w załącznikach Nr 4a i 4b do niniejszej uchwały.

§ 6. W związku ze zmianami w zakresie zadań inwestycyjnych zmniejszyć przychody o kwotę 306.772 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

§ 8. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.             

Przewodniczący Rady Gminy Lelów


Andrzej Dragański


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/293/2013
Rady Gminy Lelów
z dnia 30 lipca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/293/2013
Rady Gminy Lelów
z dnia 30 lipca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/293/2013
Rady Gminy Lelów
z dnia 30 lipca 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/293/2013
Rady Gminy Lelów
z dnia 30 lipca 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/293/2013
Rady Gminy Lelów
z dnia 30 lipca 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIX/293/2013
Rady Gminy Lelów
z dnia 30 lipca 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIX/293/2013
Rady Gminy Lelów
z dnia 30 lipca 2013 r.
Zalacznik7.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Helpdesk Kadrowy Sp. z o.o.

Outsourcing kadr i płac

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »