| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/214/13 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 30 lipca 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy - Wieprz na rok 2013 (dot. Uchwały nr XXIV/171/12 z dnia 06 grudnia 2012 r.)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 z późn. zmianami) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240).

Rada Gminy Radziechowy - Wieprz uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XXIV/171/12 z dnia 06 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radziechowy – Wieprz na rok 2013, wprowadza się następujące zmiany:

1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetowych zgodnie z tabelą na 1 niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych zgodnie z tabelą nr 2 niniejszej uchwały.

§ 2.

W wyniku podjętych zmian dochody budżetu Gminy wynoszą:

1. Dochody budżetu Gminy w łącznej kwocie 32.762.601,32 zł.

z tego:

1) Dochody bieżące w kwocie 32.405.601,32 zł.

2) Dochody majątkowe w kwocie 357.000,00 zł.

§ 3.

W wyniku podjętych zmian wydatki budżetu Gminy wynoszą:

1. Wydatki budżetu Gminy w łącznej kwocie 32.492.175,32 zł.

Z tego:

1.1 Wydatki bieżące w kwocie 30.413.238,95., w tym

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 22.838.609,77 zł.

W tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16.888.390,50 zł.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.950.219,27 zł.

2) Dotacje na zadania bieżące w kwocie1.292.605,00 zł.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.805.524,69 zł.

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t w kwocie – 361.088,49 zł.

5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym w kwocie 559.211,00 zł.

6) Wydatki na obsługę długu w kwocie 556.200,00 zł.

2.2 Wydatki majątkowe w kwocie 2.078.936,37 zł.

W tym na:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.078.936,37 zł.

w tym na:

a) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 84.794,00 zł.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziechowy - Wieprz.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Radziechowy - Wieprz


Marian Motyka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/214/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 30 lipca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

tabela 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/214/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 30 lipca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

tabela 2

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Iga Kalinowska

Aplikant adwokacki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »