| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/224/13 Rady Gminy Świnna

z dnia 29 lipca 2013r.

w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Świnna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 68 ust. 1b  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z p.zm.),

Rada Gminy Świnna uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek procentowych bonifikat przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Świnna:

1) 65 % - w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowych najemców, z zastrzeżeniem § 2,

2) 65 % w przypadku sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe,

3) 60 % - w przypadku sprzedaży nieruchomości na rzecz osób fizycznych i prawnych, które prowadza działalność charytatywną, opiekuńcza , kulturalną, turystyczną, sportową, leczniczą, oświatową, naukową, wychowawczą oraz organizacjom pożytku publicznego, na cele nie związane z działalnością gospodarczą,

4) 50 % w przypadku sprzedaży nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

§ 2. Warunkiem udzielenia bonifikaty o której mowa w § 1 pkt 1 jest brak zaległości w opłatach z tytułu najmu lokalu mieszkalnego.

§ 3. W przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego systemem ratalnym, stawkę procentową bonifikaty obniża się o 5%.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XIV/83/11 Rady Gminy Świnna z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świnna.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Świnna


Kazimierz Dziki

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Alchemia-Inwestowania

doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »