| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/224/13 Rady Gminy Świnna

z dnia 29 lipca 2013r.

w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Świnna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 68 ust. 1b  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z p.zm.),

Rada Gminy Świnna uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek procentowych bonifikat przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Świnna:

1) 65 % - w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowych najemców, z zastrzeżeniem § 2,

2) 65 % w przypadku sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe,

3) 60 % - w przypadku sprzedaży nieruchomości na rzecz osób fizycznych i prawnych, które prowadza działalność charytatywną, opiekuńcza , kulturalną, turystyczną, sportową, leczniczą, oświatową, naukową, wychowawczą oraz organizacjom pożytku publicznego, na cele nie związane z działalnością gospodarczą,

4) 50 % w przypadku sprzedaży nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

§ 2. Warunkiem udzielenia bonifikaty o której mowa w § 1 pkt 1 jest brak zaległości w opłatach z tytułu najmu lokalu mieszkalnego.

§ 3. W przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego systemem ratalnym, stawkę procentową bonifikaty obniża się o 5%.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XIV/83/11 Rady Gminy Świnna z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świnna.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Świnna


Kazimierz Dziki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe PROGRES s.c.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »