| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 10 Prezydenta Miasta Częstochowy; Zarządu Powiatu w Częstochowie

z dnia 19 lipca 2013r.

do porozumienia zawartego w dniu 2 kwietnia 2008 roku w Częstochowie w sprawie realizowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie z siedzibą przy ul. Szymanowskiego 15 części zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych

§   1.   Strony wprowadzają zmianę w   zawartym porozumieniu polegającą na zmianie w   §   2   ust.   2, który otrzymuje   brzmienie:  

"2. Wysokość środków przewidzianych na realizację zadań określonych w   §   1   ust.3, według załącznika nr 1   do porozumienia wynosi w   2013   roku   92 120     (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia złotych 00/100) i   będzie ustalana corocznie w   formie aneksu do porozumienia".  

§   2.   Załącznik nr 1do porozumienia otrzymuje brzmienie określone w   załączniku do niniejszego aneksu.  

§   3.   Pozostałe zapisy porozumienia pozostają bez zmian.  

§   4.   Aneks zostanie opublikowany w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  


§   5.   Aneks sporządzono w   pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron a   piąty egzemplarz dla Powiatowego Urzędu Pracy w   Częstochowie.  

 

z up.   Prezydenta Miasta Częstochowy
Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy  


Przemysław   Koperski

z up.   Prezydenta Miasta Częstochowy

Naczelnik Wydziału Promocji Zatrudnienia i   Spraw Społecznych  


Adrian   Staroniek

Starosta Częstochowski  


Andrzej   Kwapisz


Członek Zarządu  


Henryk   Kasiura

 


Załącznik Nr 1   do Aneksu Nr 10  
Prezydenta Miasta Częstochowy  
z dnia 19 lipca 2013 r.  

 

Lp.  

Zadania  

Plan wg Uchwały Nr XXII/174/2013 Rady Powiatu w   Częstochowie z   dnia 20 czerwca 2013 r.  
 

1  

Środki finansowe na zadania z[]zakresu rehabilitacji zawodowej  

92.120  

1.1  

finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i[]nie pozostających w[]zatrudnieniu art.11  

20.920  

1.2  

przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej art.12a  

23.200  

1.3  

dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego art.13  

0  

1.4  

zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę na adaptację pomieszczeń lub nabycie urządzeń w[]związku z[]przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy oraz rozpoznanie przez służby medycyny potrzeb art.26  

0  

1.5  

zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom niepełnosprawnym w[]pracy art. 26d  

0  

1.6  

zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej art. 26e  

48.000  

1.7  

finansowanie kosztów szkolenia i[]przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych art. 40  

0  

1.8  

zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych art. 41  

0  

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adam Misiński

Biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »