| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.404.2013 Wojewody Śląskiego

z dnia 2 sierpnia 2013r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXXII/781/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bielsko-Biała na lata 2013-2017

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 594)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XXXII/781/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia "Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bielsko-Biała na lata 2013-2017" w części określonej w:

- § 32 ust. 2 jako niezgodnej z przepisem art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 w związku z art. 21 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn. z 2005r. Dz. U. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.), dalej jako "ustawa";

- § 32 ust. 3 jako niezgodnej z przepisem art. 21 ust. 2 w związku z art. 7 ust. 3 ustawy;

Uzasadnienie

Przedmiotową uchwałą Rada przyjęła "Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bielsko-Biała na lata 2013-2017", określony w załączniku do uchwały.

Podstawę do wydania przedmiotowej uchwały stanowi przepis art. 21 ust. 2 w związku z art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy. Realizacja dyspozycji normy upoważniającej nie jest prostym wyczerpaniem elementów obligatoryjnych określonych w powołanych wyżej przepisach lecz taką działalnością prawotwórczą, która uwzględnia wszystkie relewantne przepisy (rangi ustawowej), które w sposób bezpośredni lub pośredni przepis art. 21 ust. 2 ustawy dookreślają. Za istotnie naruszające prawo uznaje się te postanowienia uchwały o charakterze normatywnym, które wykraczają poza delegację ustawową, tj. które regulują kwestie nieobjęte normą upoważniającą, włączając w to postanowienia, które powtarzają lub modyfikują przepisy aktów wyższego rzędu w hierarchii źródeł prawa.

W § 32 ust. 2 Programu, Rada ustaliła wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą zastosowanie obniżek czynszu. Jednocześnie w § 32 ust. 3 Programu zastrzeżono, że obniżek udziela się na okres 12 miesięcy.

Rada gminy - działając na podstawie przepisu art. 21 ust. 3 pkt 1 w związku z art. 21 ust. 1 pkt 2 - w uchwale w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy określa wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą zastosowanie obniżek czynszu, tj. poziom dochodu (wartość graniczną), którego przekroczenie wiąże się z koniecznością odmowy zastosowania obniżki, natomiast - działając na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 21 ust. 1 pkt 1 - warunki obniżania czynszu ujęte w wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy nie jest zatem - z woli ustawodawcy - aktem właściwym do określenia wysokości dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą zastosowanie obniżek czynszu. Rada, przyjmując wieloletni program funkcjonujący w określonych ramach czasowych, nie może wybiórczo umieszczać w nim przepisów, które stanowią obligatoryjny element aktu prawa miejscowego o charakterze nieepizodycznym (tj. niewygasającym z upływem określonego terminu). Natomiast o okresie, na jaki obniżki mogą być udzielone rozstrzyga wprost przepis art. 7 ust. 3 ustawy stanowiący, że obniżki, o których mowa w ust. 2 [art. 7 ust. 2 ustawy - przyp.] udziela się najemcy na okres 12 miesięcy. W przypadku gdy utrzymujący się niski dochód gospodarstwa domowego to uzasadnia, właściciel, na wniosek najemcy, może udzielać obniżek czynszu na kolejne okresy dwunastomiesięczne.

Z uwagi na powyższe stwierdzenie nieważności przedmiotowej uchwały w części należy uznać za uzasadnione i konieczne.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

Otrzymują:

1) Rada Miejska w Bielsku-Białej

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2) aa.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego


Krzysztof Nowak

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Okurowski

Specjalista od nowoczesnych technologii zarówno samochodowych jak domowych. Wyjątkowy znawca nawigacji samochodowych, systemów multimedialnych, car audio i aplikacji mobilnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »