| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/42/306/13 Rady Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia 6 sierpnia 2013r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok Rady Powiatu w Bielsku - Białej Nr IV/31/242/12 z dnia 27 grudnia 2012r. z późniejszymi zmianami

Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 595) oraz art. 211, art. 212, art. 217, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z 2009r. z późniejszymi zmianami)

Rada Powiatu w Bielsku-Białej
uchwala co następuje :

§ 1.

W uchwale budżetowej na 2013 rok Rady Powiatu w Bielsku – Białej Nr IV/31/242/12 z dnia 27 grudnia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany :

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu w 2013 roku

1/ w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

642.766,26 zł

w tym:

-  dochody majątkowe

* dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w
ramach budżetu środków europejskich             

642.766,26 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu w 2013 roku

1/ w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

99.516,92 zł

rozdziale 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

99.516,92 zł

I. Wydatki majątkowe

99.516,92 zł

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

99.516,92 zł

w tym na:

- wydatki na programy i projekty realizowane z
udziałem środków UE oraz innych źródeł  zagranicznych             

99.516,92 zł

3. w § 6:

1/ pkt. 2 otrzymuje brzmienie: „finansowanie planowanego deficytu budżetowego - w kwocie
3.714.452,58 zł"

2/  dodaje się pkt 4 w brzmieniu: „wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej" - w kwocie 4.700.000,00 zł"

4. Załącznik Nr 3 ,,Przychody i rozchody budżetu Powiatu na 2013 rok” otrzymuje brzmienie jak w

załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zmniejszeniu ulega planowany deficyt o kwotę 543.249,34 zł. Deficyt po zmianach wynosi

8.393.512,45 zł i finansowany będzie z wolnych środków w kwocie 4.679.059,87 zł,  pożyczki z

Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 555.597,92 zł,

kredytów bankowych w kwocie 1.458.854,66 zł oraz kredytu na wyprzedzające finansowanie

działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 1.700.000,00 zł.

§ 3.

Plan dochodów i wydatków budżetu powiatu po zmianach o których mowa w § 1 wynosi:

-               po stronie dochodów   –   125.538.375,13 zł

-               po stronie wydatków   –    133.931.887,58 zł

- deficyt                         –        8.393.512,45 zł

§ 4.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Roman Migdał


Załącznik do Uchwały Nr IV/42/306/13
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 6 sierpnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Trivago

Porównywarka internetowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »