| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIX/257/2013 Rady Gminy Rajcza

z dnia 30 lipca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami / oraz art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U.Nr.157 poz.1240)

R a d a G mi n y R a j c z a uchwala co następuje :
W Uchwale Rady Gminy Rajcza XXXVIII/189/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku dokonuje się następujących zmian;              

§ 1. Dokonuje się zmiany wysokości limitu zobowiązań na rok 2013 określonego w § 8 ust.1 pkt 2 który otrzymuje brzmienie;

kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.159.865,-zł..

§ 2. Dokonuje się zwiększenia dochodów w budżecie Gminy Rajcza na rok 2013 o kwotę 589.069,- zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 3. Dokonuje się zwiększenia wydatków w budżecie Gminy Rajcza na rok 2013 o kwotę 741.069,- zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 4. 1. Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

2. Załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały Powyższej zmiany dokonuje się w związku otrzymaniem promesy w kwocie 550.000 na usuwanie skutków powodzi na odbudowę dróg „Bór Słanice” w Zwardoniu i „U Suławy „ w Rycerce Górnej oraz z wypracowanymi środkami przez placówki oświatowe ;Gimnazjum Rajcza (390),SP Rajcza(1.199),SP Rycerka Dolna (9.550),SP Rycerka Górna (22.480),SP Sól (960)i SP Zwardoń (990)a także z otrzymana darowizną na budowę drogi „Kolonia-za rzeką (3.500)

1. Planowane dochody budżetowe                                           -               32.310.776,28

2. Planowane wydatki budżetowe                                           -               33.470.641,28

3. Deficyt budżetu ;                                                                       -               1.159.865
pokryty zostanie z kredytów                                                         -               1.159.865

4. Rozchody ( spłaty)                                                         -               2.009.240

- kredytów bankowych                                                         -               1.930.200

- pożyczek                                                                                     -               79.040               w tym,

- na realizacje projektów                                                         -               912.000

5. Przychody                                                                       -               3.169.105

- kredyty bankowe                                                                       -               2.652.121

- pożyczki                                                                                     -               516.984

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Dariusz Płoskonka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/257/2013
Rady Gminy Rajcza
z dnia 30 lipca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/257/2013
Rady Gminy Rajcza
z dnia 30 lipca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIX/257/2013
Rady Gminy Rajcza
z dnia 30 lipca 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIX/257/2013
Rady Gminy Rajcza
z dnia 30 lipca 2013 r.
Zalacznik4.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GLC

Doradztwo podatkowe i prawne. Outsourcing usług księgowych i HR. Audyty finansowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »