| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/249/13 Rady Miasta Poręba

z dnia 6 sierpnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215 , art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miasta Poręba

uchwala

§ 1. Dokonuje się zwiększenia w planowanych na 2013r. dochodach Miasta Poręba zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział

Rozdz.

Wyszczególnienie

Dochody bieżące

Dochody majątkowe

Zwiększenie

Zmniejszenie

Zwiększenie

Zmniejszenie

RAZEM DOCHODY

13.130,00

0,00

0,00

0,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

13.130,00

0,00

0,00

0,0

85412

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodziezy szkolnej , a także szkolenia młodzieży

13.130,00

0,00

0,00

0,00

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zielone szkoły – Umowa Dotacji nr 139/2013/58/MN/zs/D)

13.130,00

0,00

0,00

0,00

§ 2. Dokonuje się zwiększenia w planowanych na 2013r. wydatkach Miasta Poręba zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział

Rozdz.

Wyszczególnienie

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

Zwiększenie

Zmniejszenie

Zwiększenie

Zmniejszenie

RAZEM WYDATKI

13.130,00

0,00

0,00

0,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

13.130,00

0,00

0,00

0,0

85412

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodziezy szkolnej , a także szkolenia młodzieży

13.130,00

0,00

0,00

0,00

Z tego: wydatki jednostek budżetowych

- w tym: wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

13.130,00

0,00

13.130,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


§ 3. Dokonuje się przeniesień w planowanych na 2013r. wydatkach Miasta Poręba zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział

Rozdz.

Wyszczególnienie

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

Zwiększenie

Zmniejszenie

Zwiększenie

Zmniejszenie

RAZEM WYDATKI

635.223,00

16.728,00

74.228,00

692.723,00

010

Rolnictwo i łowiectwo

4.000,00

0,00

0,00

0,00

01030

Izby rolnicze

4.000,00

0,00

0,00

0,00

Z tego: wydatki jednostek budżetowych

- w tym: wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

4.000,00

0,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600

Transport i łączność

154.000,00

0,00

0,00

0,00

60004

Lokalny transport zbiorowy

154.000,00

0,00

0,00

0,00

Z tego: dotacje na zadania bieżące

154.000,00

0,00

0,00

0,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

131.000,00

0,00

0,00

0,00

70004

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

131.000,00

0,00

0,00

0,00

Z tego: wydatki jednostek budżetowych

- w tym: wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

131.000,00

0,00

131.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

750

Administracja publiczna

75.000,00

0,00

0,00

0,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

75.000,00

0,00

0,00

0,00

Z tego: wydatki jednostek budżetowych

- w tym: wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

75.000,00

0,00

75.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

28.000,00

0,00

0,00

0,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

23.000,00

0,00

0,00

0,00

Z tego: wydatki jednostek budżetowych

- w tym: wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

23.000,00


0,00

23.000,00

0,00


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

75421

Zarządzanie kryzysowe

5.000,00

0,00

0,00

0,00

Z tego: wydatki jednostek budżetowych

- w tym: wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

801

Oświata i wychowanie

112.223,00

16.728,00

74.228,00

62.184,00

80101

Szkoły podstawowe

0,00

9.282,00

9.282,00

0,00

Z tego: wydatki jednostek budżetowych

- w tym: wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

0,00


0,00

0,00

9.282,00


0,00

9.282,00

0,00


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

Z tego: inwestycje i zakupy  inwestycyjne

w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP

0,00



0,00

0,00



0,00

9.282,00



0,00

0,00



0,00

80104

Przedszkola

82.223,00

0,00

0,00

0,00

Z tego: dotacje na zadania bieżące

5.000,00

0,00

0,00

0,00

Z tego: wydatki jednostek budżetowych

- w tym: wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

77.223,00

0,00


77.223,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00


0,00

80110

Gimnazja

0,00

7.446,00

7.446,00

0,00

Z tego: wydatki jednostek budżetowych

- w tym: wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

0,00

0,00


0,00

7.446,00

0,00


7.446,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00


0,00

Z tego: inwestycje i zakupy  inwestycyjne

w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 I 3 UOFP

0,00



0,00

0,00



0,00

7.446,00



0,00

0,00



0,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

30.000,00

0,00

0,00

0,00

Z tego: wydatki jednostek budżetowych

- w tym: wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

30.000,00

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80195

Pozostała działalność

0,00

0,00

57.500,00

62.184,00

Z tego: inwestycje i zakupy  inwestycyjne

(Termomodernizacja Miejskiego Zespołu Szkół w Porębie)

(Modernizacja oświetlenia Miejskiego Zespołu Szkół w Porębie ul. L.W.P. 4)

w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 I 3 UOFP

0,00

0,00


0,00


0,00

0,00

0,00


0,00


0,00

57.500,00

0,00


57.500,00


0,00

62.184,00

62.184,00


0,00


0,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

120.000,00

0,00

0,00

630.539,00

90001

Gospodarka ściekowa

0,00

0,00

0,00

203.000,00

Z tego: inwestycje i zakupy  inwestycyjne
(Budowa kanalizacji na Osiedlu Kolonia)

w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 I 3 UOFP

0,00



0,00

0,00



0,00

0,00



0,00

203.000,00



0,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

120.000,00

0,00

0,00

0,00

Z tego: wydatki jednostek budżetowych

- w tym: wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

120.000,00

0,00

120.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90095

Pozostała działalność

0,00

0,00

0,00

427.539,00

Z tego: inwestycje i zakupy  inwestycyjne
(Budowa ul. Mierzejewskiego)

w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 I 3 UOFP

0,00



0,00

0,00



0,00

0,00



0,00

427.539,00



0,00

926

Kutura fizyczna

11.000,00

0,00

0,00

0,00

92601

Obiekty sportowe

11.000,00

0,00

0,00

0,00

Z tego: wydatki jednostek budżetowych

- w tym: wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

11.000,00

0,00

11.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

§ 4. Wprowadza się zmiany w zalączniku nr 4 do Uchwały budżetowej nr XXIII/194/12 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w zalączniku nr 6 do Uchwały budżetowej nr XXIII/194/12 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmiany w zalączniku nr 5 do Uchwały budżetowej nr XXIII/194/12 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Gabriel Zieliński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/249/13
Rady Miasta Poręba
z dnia 6 sierpnia 2013 r.

Dotacje z budżetu Miasta Poręba – plan na 2013r.

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota Ogólem

Z tego:

Wydatki bieżące

Wydatki mająkowe

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

721.000,00 zł

721.000,00

0,00

600

Transport i łączność

704.000,00 zł

704.000,00

0,00

60004

Lokalny transport zbiorowy

Dofinansowanie kosztów organizacji lokalnego transportu zbiorowego

704.000,00 z

704.000,00 zł

704.000,00

704.000,00

0,00

0,00

801

Oświata i wychowanie

17.000,00 zł

17.000,00

0,00

80104





80113

Przedszkola

Dotacja związana z kosztami pobytu dzieci Miasta Poręba w przedszkolach na terenie innej gminy

Dowożenie uczniów do szkół

Dofinansowanie kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół

12.000,00 zł

12.000,00 zł



5.000,00 zł

5.000,00 zł

12.000,00

12.000,00



5.000,00

5.000,00

0,00

0,00



0,00

0,00

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

611.700,00 zł

611.700,00

0,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

611.700,00 zł

611.700,00

0,00

92109



92116

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotacja dla MOK Poręba

Biblioteki

Dotacja dla MBP w Porębie

378.700,00 zł

378.700,00 zł

233.000,00 zł

233.000,00  zł

378.700,00

378.700,00

233.000,00

233.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dotacje celowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych

95.000,00 zł

95.000,00

0,00

926

Kultura fizyczna i sport

95.000,00 zł

95.000,00

0,00

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Dofinansowanie kosztów realizacji zadań z zakresu krzewienia sportu i kultury fizycznej:

- dzieci i młodzieży
-pozostałych

95.000,00 zł






10.000,00 zł
85.000,00 zł

95.000,00






10.000,00
85.000,00

0,00






0,00
0,00

OGÓŁEM:

1.427.700,00 zł

1.427.700,00

0,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/249/13
Rady Miasta Poręba
z dnia 6 sierpnia 2013 r.

I. Plan dochodów i wydatków związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2013r.

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Dochody

Wydatki

Bieżące

Majątkowe

Bieżące

Majątkowe

OGÓŁEM

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wynagrodzenia i pochodne

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

010

Rolnictwo i łowiectwo

28.567,60 zł

-zł

28.567,60 zł

-zł

28.567,60 zł

-zł

-zł

01095

Pozostała działalność

28.567,60 zł

-zł

28.567,60 zł

-zł

28.567,60 zł

-zł

-zł

750

Administracja publiczna

52.353,00 zł

-zł

52.353,00 zł

50.374,00 zł

1.979,00 zł

-zł

-zł

75011

Urzędy wojewódzkie

52.353,00 zł

-zł

52.353,00 zł

50.374,00 zł

1.979,00 zł

-zł

-zł

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa

1.564,00 zł

- zł

1.564,00 zł

1.564,00 zł

- zł

- zł

- zł

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1.564,00 zł

- zł

1.564,00 zł

1.564,00 zł

- zł

- zł

- zł

851

Ochrona zdrowia

128,00 zł

- zł

128,00 zł

- zł

128,00 zł

-zł

85195

Pozostała działalność

128,00 zł

- zł

128,00 zł

- zł

128,00 zł

-zł

852

Pomoc społeczna

1.672.534,00 zł

- zł

1.672.534,00 zł

126.472,00 zł

11.417,00 zł

1.534.645,00 zł

- zł

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1.598.275,00 zł

- zł

1.598.275,00 zł

78.952,00 zł

5.999,00 zł

1.513.324,00 zł

- zł

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia

5.418,00 zł

- zł

5.418,00 zł

- zł

5.418,00 zł

- zł

- zł

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

47.520,00 zł

- zł

47.520,00 zł

47.520,00 zł

- zł

- zł

- zł

85295

Pozostała działalność

21.321,00 zł

- zł

21.321,00 zł

- zł

- zł

21.321,00 zł

- z

OGÓŁEM

1.755.146,60 zł

- zł

1.755.146,60

178.410,00 zł

42.091,60 zł

1.534.645,00 zł

- zł

II. Plan dochodów i wydatków związany z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2013r.

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Dochody

Wydatki

Bieżące

Majątkowe

Bieżące

Majątkowe

OGÓŁEM

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wynagrodzenia i pochodne

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

710

Działalność usługowa

1.000,00 zł

- zł

1.000,00 zł

- zł

1.000,00 zł

- zł

- zł

71035

Cmentarze

1.000,00 zł

- zł

1.000,00 zł

- zł

1.000,00 zł

- zł

- zł

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

500,00 zł

- zł

500,00 zł

- zł

500,00 zł

- zł

- zł

75414

Obrona cywilna

500,00 zł

- zł

500,00 zł

- zł

500,00 zł

- zł

- zł

OGÓŁEM

1.500,00 zł

- zł

1.500,00 zł

- zł

1.500,00 zł

- zł

- zł


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/249/13
Rady Miasta Poręba
z dnia 6 sierpnia 2013 r.

Plan dochodów rachunków jednostek oświatowych (na podst. art. 223 ustawy o finansach publicznych) i wydatków z nich finansowanych – 2013r.

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Dochody w zł (źródła dochodów: opłaty za wyżywienie, za świadczenia dodatkowe ponad podstawę programową, darowizny, opłaty za korzystanie z mienia, inne wpłaty)

Wydatki w zł (przeznaczenie wydatków: zakup żywności, środków czystości, materiałów, usługi pozostałe- w tym w szczególności zakup enerii, wody, usług telekominikacyjnych, innych usłyg obcych)

801

Oświata i wychowanie

317.460,00 zł

317.460,00 zł

80104

Przedszkola

298.960,00 zł

298.960,00 zł

Przedszkole Miejskie

298.960,00 zł

298.960,00 zł

80195

Pozostała działalność

18.500,00 zł

18.500,00 zł

Miejski Zespół Szkół w Porębie

18.500,00 zł

18.500,00 zł

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

206.500,00 zł

206.500,00 zł

85401

Świetlice szkolne

206.500,00 zł

206.500,00 zł

Miejski Zespół Szkół w Porębie

81.500,00 zł

81.500,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 2

75 000,00 zł

75.000,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 3

50.000,00 zł

50.000,00 zł

OGÓŁEM

523.960,00 zł

523.960,00 zł

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kornelia Ksieniewicz

Ekspert z dziedziny postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »