| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/278/2013 Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 5 sierpnia 2013r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 233, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./   Rada Miejska, na na wniosek Burmistrza, uchwala :

1.Określić prognozowane dochody gminy w wysokości

33 211 628,40

poprzez :

I Zwiększenie dochodów

736 590,00

Dział

Nazwa

Rozdział

Nazwa

paragraf

Kwota w

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60013

Drogi publiczne wojewódzkie

6630

Dot. cel. otrzym. z samorz wojew na inwest.i zak.inwest …

720 000,00

852

POMOC SPOŁECZNA

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na ubezp. ...

2910

Wpływy ze zwrotów… płatności … pobranych nienależnie…

10 000,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

2010

Dotacje cel. .. na zad. bieżące z zakresu admin.rządowej oraz ...

6 590,00

II Zmniejszenie dochodów

0,00

Dział

Nazwa

Rozdział

Nazwa

paragraf

Kwota w

2.Określić wydatki budżetu gminy w wysokości

39 942 730,27

poprzez :

I Zwiększenie wydatków

787 740,00

Dział

Nazwa

Rozdział

Nazwa

paragraf

Kwota w

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60013

Drogi publiczne wojewódzkie

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

720 000,00

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75095

Pozostała działalność

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 100,00

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA

75412

Ochotnicze straże pożarne

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

50 000,00

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

80104

Przedszkola

4350

Zakup usług dostępu do sieci internet

50,00

852

POMOC SPOŁECZNA

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na ubezp. ...

2910

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub .....

9 500,00

4580

Pozostałe odsetki

500,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

3110

Świadczenia społeczne

6 491,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

99,00

II Zmniejszenie wydatków

413 150,00

Dział

Nazwa

Rozdział

Nazwa

paragraf

Kwota w

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

50 000,00

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60004

Lokalny transport zbiorowy

4300

Zakup usług pozostałych

150 000,00

60013

Drogi publiczne wojewódzkie

6630

Dotacje cel przekaz do samorz wojew na inwest realiz na podst porozumień …

212 000,00

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75095

Pozostała działalność

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 100,00

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

80104

Przedszkola

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej

50,00

3. Wskazać jako źródło pokrycia deficytu w wysokości (vide Tabela Nr 4) :

6 731 101,87

- nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości

5 853 108,29

- pożyczkę z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości

525 564,00

- pożyczkę z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości

306 966,00

- pożyczkę z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości

24 506,45

- pożyczkę z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości

20 957,13

4. Wskazać prognozowane dochody na 2013 r. w Tabeli Nr 1, 1a.

5. Wskazać plan wydatków na 2013 r. w Tabeli Nr 2, 2a, 2b, 2c.

6. Wskazać plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na rok 2013 r. w Tabeli Nr 4.

7. Wskazać główne zadania, w tym inwestycyjne i remontowo-budowlane na 2013 r. w Tabeli Nr 7.

8. Wskazać dotacje udzielone z budżetu gminy w Załączniku Nr 1.

9. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Sośnicowic.

10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sośnicowicach


Regina Bargiel


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/278/2013
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 5 sierpnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/278/2013
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 5 sierpnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/278/2013
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 5 sierpnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/278/2013
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 5 sierpnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/278/2013
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 5 sierpnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXII/278/2013
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 5 sierpnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXII/278/2013
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 5 sierpnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXII/278/2013
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 5 sierpnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXII/278/2013
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 5 sierpnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »