| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 185/13 Wojewody Śląskiego

z dnia 12 sierpnia 2013r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lelów w okręgu wyborczym nr 7

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 172) i art. 16 ust. 2a i ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889 oraz z 2012 r., poz. 1399), w związku z uchwałą Nr XXXIX/288/2013 Rady Gminy Lelów z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie  wygaśnięcia mandatu radnego Szymona Jamrozika zarządza się, co następuje:

§ 1. W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Pana Szymona Jamrozika przeprowadzone zostaną wybory uzupełniające do Rady Gminy Lelów w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 7.

§ 2. W okręgu, o którym mowa w § 1, wybierany będzie 1 radny.

§ 3. Wybory przeprowadzone zostaną w dniu20 października2013 r.

§ 4. Czynności wyborcze realizowane będą zgodnie z Kalendarzem wyborczym stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

WOJEWODA ŚLĄSKI


dr Zygmunt Łukaszczyk


Załącznik do Zarządzenia Nr 185/13
Wojewody Śląskiego
z dnia 12 sierpnia 2013 r.

KALENDARZ WYBORCZY
do wyborów uzupełniającychdo Rady Gminy Lelów w okręgu wyborczym nr 7

Termin wykonania czynności wyborczej*)

Treść czynności

1

2

do 17.08.2013 r.

- podanie do publicznej wiadomości i ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Zarządzenia Wojewody Śląskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy  Lelów w okręgu wyborczym nr 7,

do 31.08.2013 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o granicach i numerze okręgu wyborczego oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Lelowie,
- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie o utworzeniu komitetów wyborczych oraz o zamiarze zgłaszania kandydata na radnego w okręgu nr 7,
- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Częstochowie kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Lelowie,

do 05.09.2013 r.

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Częstochowie Gminnej Komisji Wyborczej w Lelowie,

do 20.09.2013 r. (do godziny 2400)

- zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Lelowie  list kandydatów na radnego w okręgu wyborczym nr 7,

do 27.09.2013 r.

- zgłaszanie kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Podlesiu,

do 29.09.2013 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5,

do 30.09.2013 r.

- nadanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Lelowie numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnego,

do 5.10.2013 r.

- rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Lelowie zawierającego numery list i dane o kandydatach na radnego zarejestrowanych w okręgu wyborczym nr 7,

do 06.10.2013 r.

- powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Lelowie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Podlesiu ,

do 06.10.2013 r.

- sporządzenie spisów wyborców dla okręgu wyborczego nr 7 w Urzędzie Gminy Lelów,

do 10.10.2013 r.

- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania,

18.10.2013 r. o godz.2400

- zakończenie kampanii wyborczej,

19.10.2013 r.

- przekazanie Przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Podlesiu  spisu wyborców,

20.10.2013 r.w godz. 8:00–22:00

- głosowanie

*) Zgodnie z art. 205 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 172) - jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w ustawie przypada na sobotę lub na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego dnia roboczego po tym dniu.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Konrad Gurbała

Specjalista z zakresu szkoleń i rozwoju pracowników, właściciel firmy Nowe Modele Biznesowe – outsourcingu działu szkoleń.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »