| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 2 Burmistrza Radlina; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 11 lipca 2013r.

do porozumienia nr DT.031.2.2012 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie wykonania zadania publicznego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Miasta

Miastem Radlin reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Radlin w   osobie   mgr Barbary Magiera z   siedzibą w   Radlinie przy ul. Rymera 15 zwana dalej "Miastem"  

a  
Powiatem Wodzisławskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Wodzisławskiego z   siedzibą  
w Wodzisławiu Śl. przy ul. Bogumińskiej 2, w   którego imieniu występują:  

1.   mgr inż. Tadeusz Skatuła - Starosta Powiatu Wodzisławskiego  

2.   mgr Dariusz Prus - Wicestarosta Powiatu Wodzisławskiego   zwany dalej "Powiatem"  

§   1.   Zmienia się Porozumienie nr DT.031.2.2012 z   dnia 29 października 2012r. zawarte pomiędzy Powiatem Wodzisławskim, a   Miastem Radlin w   ten sposób, że:  

§   3.   ust. 2   otrzymuje brzmienie: "Dotacja na utrzymanie dróg powiatowych przyznana w   ramach porozumienia wynosi:  

a)   415.000 zł (słownie: czterysta piętnaście tysięcy złotych) w   roku 2013,  

b)   340.000 zł (słownie: trzysta czterdzieści tysięcy złotych) w   roku 2014 z   zastrzeżeniempostanowienia ust. 3.  

§   2.   Pozostałe postanowienia porozumienie pozostają bez zmian.  

§   3.   Niniejszy aneks stanowi integralną część przedmiotowego porozumienia.  

§   4.   Aneks wchodzi w   życie z   dniem podpisania.  

§   5.   Aneks został sporządzony w   trzech jednobrzmiących egzemplarzach z   czego po 1   dla każdej ze  

stron oraz jeden dla celów publikacji w   dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Starosta  


mgr inż.   Tadeusz   Skatuła


Wicestarosta  


mgr   Dariusz   Prus

Burmistrz Radlina  


mgr   Barbara   Magiera

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Wojewódka i Wspólnicy Sp. k. Kancelaria Prawa Pracy

Warszawska kancelaria specjalizująca się wyłącznie w pomocy pracodawcom w zakresie zbiorowego i indywidualnego prawa pracy oraz świadczeń pracowniczych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »