| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 2 Burmistrza Radlina; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 11 lipca 2013r.

do porozumienia nr DT.031.2.2012 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie wykonania zadania publicznego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Miasta

Miastem Radlin reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Radlin w   osobie   mgr Barbary Magiera z   siedzibą w   Radlinie przy ul. Rymera 15 zwana dalej "Miastem"  

a  
Powiatem Wodzisławskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Wodzisławskiego z   siedzibą  
w Wodzisławiu Śl. przy ul. Bogumińskiej 2, w   którego imieniu występują:  

1.   mgr inż. Tadeusz Skatuła - Starosta Powiatu Wodzisławskiego  

2.   mgr Dariusz Prus - Wicestarosta Powiatu Wodzisławskiego   zwany dalej "Powiatem"  

§   1.   Zmienia się Porozumienie nr DT.031.2.2012 z   dnia 29 października 2012r. zawarte pomiędzy Powiatem Wodzisławskim, a   Miastem Radlin w   ten sposób, że:  

§   3.   ust. 2   otrzymuje brzmienie: "Dotacja na utrzymanie dróg powiatowych przyznana w   ramach porozumienia wynosi:  

a)   415.000 zł (słownie: czterysta piętnaście tysięcy złotych) w   roku 2013,  

b)   340.000 zł (słownie: trzysta czterdzieści tysięcy złotych) w   roku 2014 z   zastrzeżeniempostanowienia ust. 3.  

§   2.   Pozostałe postanowienia porozumienie pozostają bez zmian.  

§   3.   Niniejszy aneks stanowi integralną część przedmiotowego porozumienia.  

§   4.   Aneks wchodzi w   życie z   dniem podpisania.  

§   5.   Aneks został sporządzony w   trzech jednobrzmiących egzemplarzach z   czego po 1   dla każdej ze  

stron oraz jeden dla celów publikacji w   dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Starosta  


mgr inż.   Tadeusz   Skatuła


Wicestarosta  


mgr   Dariusz   Prus

Burmistrz Radlina  


mgr   Barbara   Magiera

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Strict Minds Communication

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »