| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 3 Burmistrza Radlina; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 23 lipca 2013r.

do porozumienia nr DT.031.2.2012 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie wykonania zadania publicznego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Miasta

zawarty pomiędzy:

Powiatem Wodzisławskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Wodzisławskiego z siedzibą w Wodzisławiu Śl. przy ul. Bogumińskiej 2, w którego imieniu występują:

1. mgr inż. Tadeusz Skatuła – Starosta Powiatu Wodzisławskiego

2. mgr Dariusz Prus – Wicestarosta Powiatu Wodzisławskiego

zwanymi dalej „Powiatem”

a

Gminą Miastem Radlin reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Radlin w osobie mgr Barbary Magiera z siedzibą w Radlinie przy ul. Rymera 15

zwaną dalej „Miastem”

§ 1. Strony potwierdzają niniejszym, iż w dniu 29 października 2012 roku zawarły porozumienie nr DT.031.2.2012 zwane dalej „Porozumieniem”.

§ 2. 1. Strony zgodnie zmieniają Porozumienie w ten sposób, że w § 3

ust. 6 otrzymuje brzmienie:

Miasto przedstawi rozliczenie finansowe każdej z rat udzielonej dotacji w terminie do 15 dni licząc od dnia wykorzystania danej raty dotacji określonego postanowieniem ust. 7 poniżej.,

ust. 7 otrzymuje brzmienie:

Strony uzgadniają niniejszym następujące terminy wykorzystania i zwrotu poszczególnych rat dotacji:

7.1. dotacja przyznana za okres począwszy od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia 2012 roku zostanie wykorzystana do dnia 31 grudnia 2012, a niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi w terminie do dnia 31 stycznia 2013 roku,

7.2. I rata dotacji zostanie wykorzystana każdorazowo do 15 lipca roku budżetowego, za który została przekazana, a niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi w terminie do dnia 30 lipca roku budżetowego, za który została przekazana,

7.3. II rata dotacji zostanie wykorzystana w terminie do dnia 31 grudnia roku budżetowego, za który została przekazana, a niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego,

7.4. II rata dotacji za 2015 rok zostanie wykorzystana w terminie do dnia 31 października 2015 roku, a niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi w terminie do dnia 15 listopada 2015 roku..

2. Pozostałe postanowienia Porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3. 1. Niniejszy aneks stanowi integralną część Porozumienia.

2. Strony zawierają niniejszy aneks w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron, zaś jeden celem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

POWIAT WODZISŁAWSKI:                                                                      GMINA - MIASTO RADLIN:

Starosta


mgr inż. Tadeusz Skatuła


Wicestarosta


mgr Dariusz Prus

Burmistrz Radlina


mgr Barbara Magiera

                                                                     

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Maria Sieńko

Nowe Horyzonty®-Szkolenia dla Biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »