| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 3 Burmistrza Radlina; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 23 lipca 2013r.

do porozumienia nr DT.031.2.2012 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie wykonania zadania publicznego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Miasta

zawarty pomiędzy:

Powiatem Wodzisławskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Wodzisławskiego z siedzibą w Wodzisławiu Śl. przy ul. Bogumińskiej 2, w którego imieniu występują:

1. mgr inż. Tadeusz Skatuła – Starosta Powiatu Wodzisławskiego

2. mgr Dariusz Prus – Wicestarosta Powiatu Wodzisławskiego

zwanymi dalej „Powiatem”

a

Gminą Miastem Radlin reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Radlin w osobie mgr Barbary Magiera z siedzibą w Radlinie przy ul. Rymera 15

zwaną dalej „Miastem”

§ 1. Strony potwierdzają niniejszym, iż w dniu 29 października 2012 roku zawarły porozumienie nr DT.031.2.2012 zwane dalej „Porozumieniem”.

§ 2. 1. Strony zgodnie zmieniają Porozumienie w ten sposób, że w § 3

ust. 6 otrzymuje brzmienie:

Miasto przedstawi rozliczenie finansowe każdej z rat udzielonej dotacji w terminie do 15 dni licząc od dnia wykorzystania danej raty dotacji określonego postanowieniem ust. 7 poniżej.,

ust. 7 otrzymuje brzmienie:

Strony uzgadniają niniejszym następujące terminy wykorzystania i zwrotu poszczególnych rat dotacji:

7.1. dotacja przyznana za okres począwszy od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia 2012 roku zostanie wykorzystana do dnia 31 grudnia 2012, a niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi w terminie do dnia 31 stycznia 2013 roku,

7.2. I rata dotacji zostanie wykorzystana każdorazowo do 15 lipca roku budżetowego, za który została przekazana, a niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi w terminie do dnia 30 lipca roku budżetowego, za który została przekazana,

7.3. II rata dotacji zostanie wykorzystana w terminie do dnia 31 grudnia roku budżetowego, za który została przekazana, a niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego,

7.4. II rata dotacji za 2015 rok zostanie wykorzystana w terminie do dnia 31 października 2015 roku, a niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi w terminie do dnia 15 listopada 2015 roku..

2. Pozostałe postanowienia Porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3. 1. Niniejszy aneks stanowi integralną część Porozumienia.

2. Strony zawierają niniejszy aneks w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron, zaś jeden celem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

POWIAT WODZISŁAWSKI:                                                                      GMINA - MIASTO RADLIN:

Starosta


mgr inż. Tadeusz Skatuła


Wicestarosta


mgr Dariusz Prus

Burmistrz Radlina


mgr Barbara Magiera

                                                                     

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Stobiecka

Radca prawny, Partner zarządzający kancelarii e|n|w|c

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »