| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/153/2013 Rady Gminy Bojszowy

z dnia 24 czerwca 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Bojszowy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „d” i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594.) oraz art. 257 i art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240) po zaopiniowaniu przez Komisję Budżetu i Rozwoju Gminy.

Rada Gminy Bojszowy

uchwala

§ 1. W uchwale Rady Gminy Bojszowy nr XX/119/2012 z dnia 31grudnia 2012r. w sprawie budżetu na 2013r. dokonać następujących zmian:

1. Zmienić plan finansowy dochodów budżetu Gminy Bojszowy zgodnie z zał. nr 1

2. Zmienić plan finansowy wydatków budżetu Gminy Bojszowy zgodnie z zał. nr 2

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku kalendarzowego, roku budżetowego 2013.

Przewodniczący Rady


Marek Kumor


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/153/2013
Rady Gminy Bojszowy
z dnia 24 czerwca 2013 r.

Dochody w zł.

Dz.

Rozdz.

Wyszczególnienie

Kwota zmniejszenia


758


Różne rozliczenia

51 179,00

Dochody ogółem:

w tym:

dochody bieżące:

z tego:

- subwencje

51 179,00

Razem zmniejszenie dochodów

51 179,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/153/2013
Rady Gminy Bojszowy
z dnia 24 czerwca 2013 r.

Wydatki w zł.

Dz.

Rozdz.

Wyszczególnienie

Kwota

Zwiększenia

Zmniejszenia

010

Rolnictwo i łowiectwo

115 000,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

115 000,00

Wydatki ogółem:

z tego:

wydatki bieżące:

w tym:

wydatki jednostek budżetowych

z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

40 000,00

wydatki majątkowe

z tego:

-wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

75 000,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

42 500,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

42 500,00

Wydatki ogółem:

w tym:

wydatki bieżące:

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

w tym

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

42 500,00

900

Gospodarka komunalna iochrona środowiska

10 000,00

90095

Pozostała działalność

10 000,00

Wydatki ogółem:

w tym:

wydatki bieżące

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

w tym

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

10 000,00

600

Transport i łączność

218 679,00

60016

Drogi publiczne gminne

218  679,00

Wydatki ogółem:

w tym:

wydatki majątkowe

z tego:

-wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

218 679,00

Razem zwiększenie/zmniejszenie wydatków

167 500,00

218 679,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adam Wiśniewski

Praktyk biznesu, zarządzania stresem i pracy z traumami za pomocą ciała i oddechu. Przez ostatnie 16 lat pracował dla czterech banków, międzynarodowej korporacji ubezpieczeniowej i biura maklerskiego. Kierował spółką doradczo-sprzedażową. Partner/Trener Metody Warstwy®

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »