| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/154/2013 Rady Gminy Bojszowy

z dnia 13 sierpnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie na 2013 r

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „d” i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013 poz. 594 z późn. zm) oraz art. 257 i art. 264 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885) po zaopiniowaniu przez Komisję Budżetu i Rozwoju Gminy.

Rada Gminy Bojszowy

uchwala

§ 1. W uchwale Rady Gminy Bojszowy nr XX/119/2012 z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie budżetu na 2013r. dokonać następujących zmian:

1. Zmienić plan finansowy dochodów budżetu Gminy Bojszowy zgodnie z zał. nr 1

2. Zmienić plan finansowy wydatków budżetu Gminy Bojszowy zgodnie z zał. nr 2

3. Zmniejszyć plan kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bojszowy w 2013r. zgodnie z zał. 3

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku kalendarzowego, roku budżetowego 2013 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Marek Kumor

             


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/154/2013
Rady Gminy Bojszowy
z dnia 13 sierpnia 2013 r.

Dochody w zł.

Dz.

Rozdz.

Wyszczególnienie

Kwota

Zwiększenia

Zmniejszenia

756

Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem

500 000,00

Dochody ogółem:

w tym:

dochody bieżące

500 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

500 000,00

Dochody ogółem:

w tym:

dochody bieżące

500 000,00

Razem zwiększenie/zmniejszenie dochodów

500 000,00

500 000,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/154/2013
Rady Gminy Bojszowy
z dnia 13 sierpnia 2013 r.

Wydatki w zł.

Dz.

Rozdz.

Wyszczególnienie

Kwota

Zwiększenia

Zmniejszenia

710

Działalność usługowa

100 000,00

71003

Biura planowania przestrzennego

100 000,00

Wydatki ogółem:

z tego:

wydatki bieżące,

w tym:

wydatki jednostek budżetowych

w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

100 000,00

801

Oświata i wychowanie

20 000,00

80104

Przedszkola

20 000,00

Wydatki ogółem:

w tym:

wydatki bieżące,

z tego:

dotacje

20 000,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

101 101,99

85395

Pozostała działalność

101 101,99

Wydatki ogółem:

w tym:

- wydatki bieżące,

z tego:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3

13 224,97

- wydatki majątkowe

w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

z tego:

wydatki na programy z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3

87 877,02

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

261 101,99

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

261 101,99

Wydatki ogółem:

w tym:

wydatki bieżące:

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

261 101,99

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

40 000,00

92116

Biblioteki

20 000,00

Wydatki ogółem:

w tym:

wydatki bieżące,

z tego:

dotacje

20 000,00

92195

Pozostała działalność

20 000,00

Wydatki ogółem:

w tym:

wydatki bieżące:

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

20 000,00

Razem zwiększenie/zmniejszenie wydatków

261 101,99

261 101,99

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/154/2013
Rady Gminy Bojszowy
z dnia 13 sierpnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »