| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 342/XXVI/2013 Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 13 sierpnia 2013r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Woźniki na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013 r., poz. 594) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), uchwały nr 263/XXI/2012 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Woźniki na 2013 rokRada Miejska w Woźnikach uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonać zmiany dochodówbudżetu gminy o kwotę1 106 701,36 złdo ogólnej kwoty dochodów

29 992 718,31 zł, w tym:

1) bieżącew kwocie              414 126,54 zł, z tego:

a) odszkodowanie z Towarzystwa Ubezpieczeniowego za zalanie szkoły              2 021,98 zł

b) środki z Programu COMENIUS - SP Lubsza              67 200,00 zł

c) środki na realizację programu EFS „Razem w Przedszkolu”              340 566,56 zł

d) zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem              3 695,00 zł

e) grzywny i kary od jednostek organizacyjnych              210,00 zł

f) odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem              433,00 zł

2) majątkowew kwocie              692 574,82 zł, z tego:

a) dotacja z samorządu województwa - budowa chodnika w Drogobyczy              848 643,31 zł

b) dotacja z powiatu na zadania inwestycyjne - chodnik przy ul. Tarnogórskiej oraz Czarnoleśnej w Woźnikach              (-)188 598,49 zł

c) środki na realizację programu EFS „Razem w Przedszkolu„              32 530,00 zł

§ 2.

Dokonać zmiany wydatkówbudżetu gminy o kwotę583 134,02 złdo ogólnej kwoty wydatków

32 656 044,91 zł, w tym:

1) bieżącew kwocie              410 990,63 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych              12 886,07 zł

- wynagrodzenia i pochodne              (-)8 135,91 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań              21 021,98 zł

b) dotacja na zadania bieżące              46 338,00 zł

c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych              407 766,56

d) obsługa długu              (-)56 000,00 zł

2) majątkowew kwocie              172 143,39 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne              172 143,39 zł, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków unijnych              32 530,00 zł

§ 3.

Dokonać zmian planów dochodów i wydatków w budżecie gminy zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

§ 4.

Dokonać zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2013 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dokonać zmian w planie przychodów budżetu gminy na 2013 rok o kwotę              (-)523 567,34 zł, w tym:

a) kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych              (-)23 639,00 zł

b) pożyczki i kredyty krajowe              (-)499 928,34 zł              do ogólnej kwoty przychodów5 004 031,60 złzgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Dokonać zmian planu dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Po dokonaniu zmian w budżecie deficyt budżetowy wynosi              2 663 326,60 zł, którego żródłem finansowania są:

a) zaciągnięte pożyczki w kwocie              790 574,46 zł

b) zaciągnięte kredyty w kwocie              1 872 752,14 zł

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach


Irena Matyl


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 342/XXVI/2013
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 13 sierpnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 342/XXVI/2013
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 13 sierpnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr 342/XXVI/2013
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 13 sierpnia 2013 r.
Zalacznik2a.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 342/XXVI/2013
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 13 sierpnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 342/XXVI/2013
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 13 sierpnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ecovis System Rewident Sp. z o.o.

Ecovis System Rewident Sp. z o.o. to niezawodny partner dostarczający kompleksowe rozwiązania z zakresu audytu, księgowości, doradztwa podatkowego oraz kadr i płac. Firma istnieje na polskim rynku od 1995 r.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »