| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/365/13 Rady Gminy Zbrosławice

z dnia 7 sierpnia 2013r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art.40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 7 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.260), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Tarnowskie Góry, Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogi określone w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Szczegółowy przebieg dróg, o których mowa w § 1 określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbrosławice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Fels


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/365/13
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 7 sierpnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Zał. nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/365/13
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 7 sierpnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Zał. nr 2


Uzasadnienie

w sprawie ustalenia przebiegu i zaliczenia istniejących dróg na obszarze Gminy Zbrosławice do kategorii dróg gminnych.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.260), zaliczenie do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie przebiegu istniejących dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu. Do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczane do innych  kategorii. Uchwałą nr 276/1362/2013 z dnia 12 czerwca 2013 roku Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach zaopiniował pozytywnie projekt uchwały o przebiegu i zaliczenia istniejących dróg na obszarze Gminy Zbrosławice do kategorii dróg gminnych.

Ulice ujęte w wykazie dróg gminnych Gminy Zbrosławice będące przedmiotem uchwały, stanowią własność Gminy Zbrosławice.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

Stowarzyszenie zajmuje się ochroną praw konsumentów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »