| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 36.282.2013 Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 14 sierpnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2013 roku

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2013 r. poz.594) oraz art.212, art.235, art.236 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych (tj. Dz.U.z 2013 r. poz. 885) Rada Miejska w   Krzepicach uchwala:  

§   1.   Dokonuje się następujących zmian w   budżecie gminy KRZEPICE w   2013 r.  

 

DOCHODY  

OGÓŁEM  

w zł  

403.480  

395.580  

Dz.  

Rozdz.  

T R E Ś Ć  

Zwiększ  

Zmniejsz  

756  

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i   od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z   ich poborem  

395.580  

 

 

 

- dochody bieżące  

395.580  

 

 

 

w tym:   wpływy z   innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw + 395.580  

 

 

900  

 

Gospodarka komunalna i   ochrona środowiska  

7.900  

395.580  

 

 

- dochody bieżące  

7.900  

395.580  

 

 

w tym:   dotacja celowa z   budżetu państwa na zadania własne realizowane na podstawie porozumień + 7.900  

 

 

 

 

-wpływy z   innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - 395.580  

 

 

WYDATKI  

OGÓŁEM  

W ZŁ  

403.480  

395.580  

900  

 

Gospodarka komunalna i   ochrona środowiska  

403.480  

395.580  

 

90002  

Gospodarka odpadami  

403.480  

 

 

 

- wydatki bieżące  

403.480  

 

 

 

w tym: wydatki jednostek budżetowych  
z tego; związane z   realizacją ich statutowych zadań + 403.480  

403.480  

 

 

90003  

Oczyszczanie miast i   gmin  

 

395.580  

 

 

- wydatki bieżące  

 

395.580  

 

 

w tym: wydatki jednostek budżetowych  
z tego; związane z   realizacją ich statutowych zadań - 395.580  

 

395.580  

§   3.   1)   Paragraf 5   uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:" Ustala się limit zobowiązań z   tytułu kredytów i   pożyczek zaciągniętych na:  

- pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w   wysokości 300.000 zł,  

- finansowanie planowanego deficytu budżetu - 1.101.559,81 zł,  

- spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i   kredytów- 686.440,19 zł  

- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środkow pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej - 2.302.082 zł"  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic,  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Damian   Pilarz

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Nationale-Nederlanden

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »