| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 36.282.2013 Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 14 sierpnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2013 roku

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2013 r. poz.594) oraz art.212, art.235, art.236 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych (tj. Dz.U.z 2013 r. poz. 885) Rada Miejska w   Krzepicach uchwala:  

§   1.   Dokonuje się następujących zmian w   budżecie gminy KRZEPICE w   2013 r.  

 

DOCHODY  

OGÓŁEM  

w zł  

403.480  

395.580  

Dz.  

Rozdz.  

T R E Ś Ć  

Zwiększ  

Zmniejsz  

756  

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i   od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z   ich poborem  

395.580  

 

 

 

- dochody bieżące  

395.580  

 

 

 

w tym:   wpływy z   innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw + 395.580  

 

 

900  

 

Gospodarka komunalna i   ochrona środowiska  

7.900  

395.580  

 

 

- dochody bieżące  

7.900  

395.580  

 

 

w tym:   dotacja celowa z   budżetu państwa na zadania własne realizowane na podstawie porozumień + 7.900  

 

 

 

 

-wpływy z   innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - 395.580  

 

 

WYDATKI  

OGÓŁEM  

W ZŁ  

403.480  

395.580  

900  

 

Gospodarka komunalna i   ochrona środowiska  

403.480  

395.580  

 

90002  

Gospodarka odpadami  

403.480  

 

 

 

- wydatki bieżące  

403.480  

 

 

 

w tym: wydatki jednostek budżetowych  
z tego; związane z   realizacją ich statutowych zadań + 403.480  

403.480  

 

 

90003  

Oczyszczanie miast i   gmin  

 

395.580  

 

 

- wydatki bieżące  

 

395.580  

 

 

w tym: wydatki jednostek budżetowych  
z tego; związane z   realizacją ich statutowych zadań - 395.580  

 

395.580  

§   3.   1)   Paragraf 5   uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:" Ustala się limit zobowiązań z   tytułu kredytów i   pożyczek zaciągniętych na:  

- pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w   wysokości 300.000 zł,  

- finansowanie planowanego deficytu budżetu - 1.101.559,81 zł,  

- spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i   kredytów- 686.440,19 zł  

- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środkow pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej - 2.302.082 zł"  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic,  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Damian   Pilarz

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Green OK

Producent biologicznie aktywnych oraz przyjaznych dla środowiska ekologicznych nawozów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »