| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 245/XXXII/2013 Rady Gminy Miedźno

z dnia 20 sierpnia 2013r.

w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594) i art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. 2012 r., poz. 1282, zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 1512 oraz z 2013 r. poz. 21 i 455.) i art. 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. 2012, poz. 749 zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 1342 i 1529),Rada Gminy Miedźno

uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa na terenie gminy Miedźno.

§ 2. Na inkasenta wyznacza się Urząd Gminy Miedźno.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 33/IV/2007 Rady Gminy Miedźno z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie: określenia inkasenta poboru opłaty skarbowej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Miedźno


Leszek Idasz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

JSLegal Jankowki & Stroiński

Adwokacka Spółka Partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »