| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LVI/804/2013 Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia 19 sierpnia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr XLI/591/2012 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 10 grudnia 2012 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 2 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.)

Rada Miejska w Czeladzi uchwala co następuje:

§ 1. Zmienia się § 1 ust. 2 uchwały Nr XLI/591/2012 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 10 grudnia 2012 r., który otrzymuje brzmienie:

Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 7,00 zł (słownie: siedem złotych) miesięcznie na osobę.

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Czeladzi


mgr Jolanta Moćko

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria klasyfikacyjna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »