| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/243/13 Rady Gminy Kochanowice

z dnia 22 sierpnia 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 r

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594), art. 212 ust 1 pkt 1 i pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885)

Rada Gminy Kochanowice
uchwala:

§ 1.

Dokonać zmian w budżecie gminy jak niżej:


Dz.


Rozdz.


Treść

Dochody

Zwiększenie

010


01010

Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
- dochody majątkowe, z tego:
* środki na dofinansowanie inwestycji gmin

1.682.266,00
1.682.266,00
1.682.266,00
1.682.266,00

Razem:

1.682.266,00

§ 2.

Zwiększyć  rozchody budżetu gminy na 2013 rok o kwotę  1.682.266,00

§ 3.

W związku z treścią § 1 i § 2 dokonać  zmian:

1. Załącznika Nr 4 pn.  „Rozchody budżetu gminy na 2013 rok związane ze spłatą zaciągniętych kredytów i pożyczek” wprowadzonego do budżetu gminy Uchwałą Nr XXVII /190/12 z dnia 28.XII.2012 r. w sprawie budżetu gminy na 2013 r., zmienionego Uchwałą Nr XXXV/238/13 Rady Gminy Kochanowice z dnia 17 lipca 2013 r.

2. Załącznik pn. „Rozchody budżetu gminy na 2013 rok związane ze spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek” otrzymuje nową treść i stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Pietrek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/243/13
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 22 sierpnia 2013 r.

Rozchody budżetu gminy na 2013 rok związane ze spłatą zaciągniętych kredytów i pożyczek


§


Treść

Kwota rozchodów przed zmianą

Wprowadzana kwota rozchodów

Kwota rozchodów po zmianie

992

963

Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie  zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.


2.018.831,00
-


-
1.682.266,00


2.018.831,00
1.682.266,00

Razem:

2.018.831,00

1.682.266,00

3.701.097,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krajowy Rejestr Wierzytelności

Windykuj dłużnika online. Sprzedawaj i kupuj wierzytelności!

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »