| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 358/XXXVI/2013 Rady Gminy Koszęcin

z dnia 21 sierpnia 2013r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

              Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2013 r., poz. 594) art. 6l ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz. U. z   2012 r. poz. 391 z   późn. zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego (t.j. Dz. U. z   2010 r. Nr 234, poz. 1536 z   późn. zm.) Rada GminyKoszęcin uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują  mieszkańcy, obowiązani są uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi łącznie raz na kwartał w   terminach:  

1)   za I   kwartał  do 15 marca danego roku,  

2)   za II kwartał do 15 czerwca danego roku,  

3)   za III kwartał do 15 września danego roku,  

4)   za IV kwartał do 15 grudnia danego roku.  

2.   Dopuszcza się możliwość wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w   ratach miesięcznych, przy czym okresem rozliczeniowym jest termin wskazany w   ust. 1  

§   2.   Opłatę należy uiszczać na rachunek bankowy lub w   kasie Urzędu Gminy Koszęcin.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koszęcin.  

§   4.   Traci moc Uchwała Nr 292/XXIX/2012 Rady Gminy Koszęcin z   dnia 27 grudnia 2012 r. w   sprawie terminu, częstotliwości i   trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Michał   Anioł

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »