| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/391/2013 Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 22 sierpnia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/355/2005 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu określającego szczegółowe zasady udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, logopedów, doradców zawodowych i psychologów, a także rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tj. Dz. U. z 2013 r, poz. 594) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) Rada Miejska Skoczowa po zaopiniowaniu przez Związki Zawodowe zrzeszające nauczycieli uchwala, co następuje:

§ 1. W regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXIX/355/2005 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu określającego szczegółowe zasady udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, logopedów, doradców zawodowych i psychologów, a także rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 1 w miejsce słów „...w wymiarze 20 godzin tygodniowo...” wprowadza się zapis „...26 godzin tygodniowo...”

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oblicza się według wzoru:

infoRgrafika


gdzie: W – oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela, x1, x2, … , xn –oznacza liczbę godzin zajęć przydzieloną nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym na poszczególnych stanowiskach, y1, y2, … , yn– oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla poszczególnych stanowisk.

2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć należy ustalić z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że za pełną godzinę liczony będzie czas zajęć począwszy od 0,5 godziny..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Skoczowa


Maciej Bieniek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Gałecki

Ekspert w zakresie ekonomii i prawa gospodarczego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »