| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/391/2013 Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 22 sierpnia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/355/2005 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu określającego szczegółowe zasady udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, logopedów, doradców zawodowych i psychologów, a także rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tj. Dz. U. z 2013 r, poz. 594) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) Rada Miejska Skoczowa po zaopiniowaniu przez Związki Zawodowe zrzeszające nauczycieli uchwala, co następuje:

§ 1. W regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXIX/355/2005 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu określającego szczegółowe zasady udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, logopedów, doradców zawodowych i psychologów, a także rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 1 w miejsce słów „...w wymiarze 20 godzin tygodniowo...” wprowadza się zapis „...26 godzin tygodniowo...”

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oblicza się według wzoru:

infoRgrafika


gdzie: W – oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela, x1, x2, … , xn –oznacza liczbę godzin zajęć przydzieloną nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym na poszczególnych stanowiskach, y1, y2, … , yn– oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla poszczególnych stanowisk.

2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć należy ustalić z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że za pełną godzinę liczony będzie czas zajęć począwszy od 0,5 godziny..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Skoczowa


Maciej Bieniek

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka AKS

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw zarówno klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »