| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/394/2013 Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 22 sierpnia 2013r.

w sprawie upoważnień dla Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Skoczowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 39 ust. 4, art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) i art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) Rada Miejska Skoczowa uchwala co następuje:

§ 1. Upoważnia się Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Skoczowie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w indywidualnych sprawach administracji publicznej w zakresie:

a) pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, w trybie art. 90n ust. 1 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

b) dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników, w trybie art. 70b ust. 6 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

c) nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielom,w trybie art. 9b ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 26.01.1982 r. Karty Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).

§ 2. Uchyla się uchwałę Nr XXXIV/416/2005 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 25.08.2005r. w sprawie upoważnienia Kierownika Zespołu Jednostek Oświatowych w Skoczowie do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skoczów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 01 września 2013r.

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Skoczowa


Maciej Bieniek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dowson Holdings Limited

Optymalizacja podatkowa, konta i spółki zagraniczne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »