| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/162/2012 Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 17 lutego 2012r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Strumień na 2012 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - na wniosek Burmistrza Strumienia -Rada Miejska w Strumieniu

uchwala:

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu Gminy Strumień na 2012 r. o kwotę1 964,60

Zwiększenia

Ogółem zł

1 964,60

Dz.

Treść

801

Oświata i wychowanie

1 964,60

Dochody bieżące

1 964,60

Wpływy z różnych dochodów

1 964,60

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu Gminy Strumień na 2012 r. o kwotę1 964,60

Zwiększenia

Ogółem zł

1 964,60

Dz.

Rozdział

Treść

801

Oświata i wychowanie

1 964,60

80101

Szkoły podstawowe

1 964,60

Wydatki bieżące

1 964,60

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

1 964,60

§ 3. Dokonać zmian w budżecie Gminy Strumień na 2012 r. polegających na przeniesieniach w wydatkach budżetu Gminy Strumień

Zwiększenia

Zmniejszenia

Ogółem zł

1 109 800,00

1 109 800,00

Dz.

Rozdział

Treść

750

Administracja publiczna

2 500,00

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

2 500,00

Wydatki bieżące

2 500,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

2 500,00

801

Oświata i wychowanie

1 100 000,00

80101

Szkoły podstawowe

1 100 000,00

Wydatki majątkowe

1 100 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

1 100 000,00

Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 100 000,00

Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bąkowie

1 100 000,00

852

Pomoc społeczna

7 300,00

7 300,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

7 300,00

Wydatki bieżące

7 300,00

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

7 300,00

85295

Pozostała działalność

7 300,00

Wydatki bieżące

7 300,00

Wydatki na dotacje na zadania bieżące

7 300,00

926

Kultura fizyczna

1 102 500,00

92601

Obiekty sportowe

1 100 000,00

Wydatki majątkowe

1 100 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

1 100 000,00

Miejskie Centrum Kultury i Rekreacji w Strumieniu

1 100 000,00

92695

Pozostała działalność

2 500,00

Wydatki bieżące

2 500,00

Wydatki na dotacje na zadania bieżące

2 500,00

§ 4. 1. Załacznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/144/2011 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 grudnia 2011 r. pod nazwą „Wydatki majątkowe w budżecie Gminy na rok 2012” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załacznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/144/2011 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 grudnia 2011 r. pod nazwą „Dotacje udzielane z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załacznik Nr 10 do Uchwały Nr XVI/144/2011 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 grudnia 2011 r. pod nazwą „Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po zmianach wynosi:

dochody                                          37 224 469,60 zł,

wydatki                                          41 638 733,03 zł.

Deficyt budżetu Gminy Strumień wynosi 4 414 263,43 zł i pokryty zostanie z kredytów w kwocie 1 600 000,00 zł, udzielonych pożyczek w kwocie 50 000,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 2 764 263,43 zł.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strumieniu.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Czesław Greń


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/162/2012
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 17 lutego 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/162/2012
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 17 lutego 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/162/2012
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 17 lutego 2012 r.
Zalacznik3.pdf

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka AKS

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw zarówno klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »