| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/162/2012 Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 17 lutego 2012r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Strumień na 2012 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - na wniosek Burmistrza Strumienia -Rada Miejska w Strumieniu

uchwala:

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu Gminy Strumień na 2012 r. o kwotę1 964,60

Zwiększenia

Ogółem zł

1 964,60

Dz.

Treść

801

Oświata i wychowanie

1 964,60

Dochody bieżące

1 964,60

Wpływy z różnych dochodów

1 964,60

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu Gminy Strumień na 2012 r. o kwotę1 964,60

Zwiększenia

Ogółem zł

1 964,60

Dz.

Rozdział

Treść

801

Oświata i wychowanie

1 964,60

80101

Szkoły podstawowe

1 964,60

Wydatki bieżące

1 964,60

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

1 964,60

§ 3. Dokonać zmian w budżecie Gminy Strumień na 2012 r. polegających na przeniesieniach w wydatkach budżetu Gminy Strumień

Zwiększenia

Zmniejszenia

Ogółem zł

1 109 800,00

1 109 800,00

Dz.

Rozdział

Treść

750

Administracja publiczna

2 500,00

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

2 500,00

Wydatki bieżące

2 500,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

2 500,00

801

Oświata i wychowanie

1 100 000,00

80101

Szkoły podstawowe

1 100 000,00

Wydatki majątkowe

1 100 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

1 100 000,00

Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 100 000,00

Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bąkowie

1 100 000,00

852

Pomoc społeczna

7 300,00

7 300,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

7 300,00

Wydatki bieżące

7 300,00

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

7 300,00

85295

Pozostała działalność

7 300,00

Wydatki bieżące

7 300,00

Wydatki na dotacje na zadania bieżące

7 300,00

926

Kultura fizyczna

1 102 500,00

92601

Obiekty sportowe

1 100 000,00

Wydatki majątkowe

1 100 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

1 100 000,00

Miejskie Centrum Kultury i Rekreacji w Strumieniu

1 100 000,00

92695

Pozostała działalność

2 500,00

Wydatki bieżące

2 500,00

Wydatki na dotacje na zadania bieżące

2 500,00

§ 4. 1. Załacznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/144/2011 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 grudnia 2011 r. pod nazwą „Wydatki majątkowe w budżecie Gminy na rok 2012” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załacznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/144/2011 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 grudnia 2011 r. pod nazwą „Dotacje udzielane z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załacznik Nr 10 do Uchwały Nr XVI/144/2011 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 grudnia 2011 r. pod nazwą „Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po zmianach wynosi:

dochody                                          37 224 469,60 zł,

wydatki                                          41 638 733,03 zł.

Deficyt budżetu Gminy Strumień wynosi 4 414 263,43 zł i pokryty zostanie z kredytów w kwocie 1 600 000,00 zł, udzielonych pożyczek w kwocie 50 000,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 2 764 263,43 zł.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strumieniu.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Czesław Greń


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/162/2012
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 17 lutego 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/162/2012
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 17 lutego 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/162/2012
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 17 lutego 2012 r.
Zalacznik3.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AKSJOM Doradztwo Aktuarialne

Specjalizujemy się zarówno w wycenie rezerw na świadczenie pracownicze (zgodnie z MSR 19 i KSR 6) jak i w usługach konsultingowych na rzecz instytucji finansowych (usługi aktuarialne, Wypłacalność II, zarządzanie ryzykiem, rachunkowość zakładów ubezpieczeń).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »