| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII.203.2012 Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 6 lipca 2012r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Strumień na 2012 r

Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - na wniosek Burmistrza Strumienia -Rada Miejska w Strumieniu

uchwala:

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu Gminy Strumień na 2012 r. o kwotę916 932,80

Dz.

Rozdział

Treść

zwiększenia

700

Gospodarka mieszkaniowa

515 620,64

Dochody majątkowe

515 620,64

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego


515 620,64

710

Działalność usługowa

4 188,15

Dochody majątkowe

4 188,15

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego


4 188,15

750

Administracja publiczna

158 400,97

Dochody majątkowe

158 400,97

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego


158 400,97

801

Oświata i wychowanie

4 483,35

Dochody majątkowe

4 483,35

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego


4 483,35

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

234 239,69

Dochody majątkowe

234 239,69

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego


234 239,69

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu Gminy Strumień na 2012 r. o kwotę916 932,80 zł

Dz.

Rozdział

Treść

Zwiększenia

700

Gospodarka mieszkaniowa

515 620,64

70095

Pozostała działalność

515 620,64

Wydatki majątkowe

515 620,64

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

515 620,64

Modernizacja Sali widowiskowej przy OSP w Bąkowie

515 620,64

710

Działalność usługowa

4 188,15

71035

Cmentarze

4 188,15

Wydatki majątkowe

4 188,15

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

4 188,15

Rozbudowa cmentarzy komunalnych wraz z zagospodarowaniem terenu

4 188,15

750

Administracja publiczna

158 400,97

75023

Urzędy gmin

158 400,97

Wydatki majątkowe

158 400,97

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

158 400,97

Modernizacja Ratusza s Strumieniu

158 400,97

801

Oświata i wychowanie

4 483,35

80101

Szkoły podstawowe

4 483,35

Wydatki majątkowe

4 483,35

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

4 483,35

Termomodernizacja ZSP w Zabłociu wraz z zagospodarowaniem terenu

4 483,35

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

234 239,69

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

234 239,69

Wydatki majątkowe

234 239,69

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

234 239,69

Odwodnienie osiedla w Drogomyślu wraz z odtworzeniem dróg

116 939,69

Rozbudowa sieci  kanalizacyjnej oczyszczalni ścieków w Strumieniu, budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Strumieniu, Zbytkowie i Bąkowie117 300,00

§ 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/144/2011 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 grudnia 2011 r. pod nazwą „Wydatki majątkowe w budżecie Gminy na rok 2012” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

dochody                                          38 257 546,68 zł,

wydatki                                          42 585 983,11 zł.

Deficyt budżetu Gminy Strumień wynosi 4 328 436,43 zł i pokryty zostanie z pożyczek i kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 600 000,00 zł, ze spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 50 000,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 2 678 436,43 zł

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strumieniu.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Czesław Greń


Załącznik do Uchwały Nr XXIII.203.2012
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 6 lipca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Chołub

Kancelaria Adwokacka Aleksandra Chołub

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »