| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 438/2013 Wójta Gminy Wilkowice; Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia 20 sierpnia 2013r.

w sprawie powierzenia Gminie Wilkowice zadań dotyczących zarządzania publicznymi drogami powiatowymi

zawarte w dniu w Bielsku-Białej pomiędzy:

Powiatem Bielskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:

Wicestarosta Bielski – Grzegorz Szetyński

Członek Zarządu – Stanisław Pięta

zwanym w treści porozumienia „Powiatem”

a

Gminą Wilkowice reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Wilkowice – Mieczysława Rączkę

zwaną w treści porozumienia „Gminą”

Na podstawie art. 4 ust. 5 i art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 595), art. 19 ust. 2 pkt 3 i 4, ust. 4 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 260), art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594) oraz Uchwały Nr XXXVII/314/2013 Rady Gminy Wilkowice z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Bielskiego zadań w zakresie remontu chodników wzdłuż dróg powiatowych na terenie Gminy Wilkowice, oraz Uchwały Nr IV/29/224/12 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 25 października 2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Wilkowice zadań dotyczących zarządzania publicznymi drogami powiatowymi

strony zawierają na wniosek Gminy porozumienie następującej treści:

§ 1. W związku z koniecznością poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Wilkowice, na wniosek Gminy, Powiat przekazuje, a Gmina przejmuje prowadzenie zadań dotyczących zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie przygotowania uproszczonej dokumentacji technicznej i remontu chodników wzdłuż n/w dróg powiatowych:

- droga powiatowa Nr 1404S ul. Wyzwolenia w Wilkowicach,

- droga powiatowa Nr 4412S ul. Fałata w Bystrej.

§ 2. Zadania, o których mowa w § 1 sfinasowane zostaną ze środków budżetu Gminy Wilkowice w 2013 roku.

§ 3. 1. Realizacja zadań określonych w §1, nastąpi zgodnie z przepisami prawa,
w szczególności Prawa Budowlanego.

2. Gmina z tytułu realizacji zadań objętych niniejszym porozumieniem ponosi odpowiedzialność wobec Powiatu i osób trzecich.

§ 4. 1. Powiat zastrzega sobie możliwość uczestnictwa w odbiorach robót wykonywanych na drogach powiatowych objętych porozumieniem.

2. Ze strony Powiatu nadzór nad realizacją zadań objętych porozumieniem będzie sprawował Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej.

§ 5. Zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.


§ 6. Porozumienie zawarto w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§ 7. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

.

Wicestarosta


Grzegorz Szetyński


Członek Zarządu


Stanisław Pięta

Wójt


Mieczysław Rączka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Tomala

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »