| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/261/13 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 26 sierpnia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały nr X/128/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Specjalistycznemu Nr 1 w Bytomiu

Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1, art. 42 ust. 1, art. 44 oraz art. 92 ust. 1 pkt 1,
ust. 2 i ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 595), art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) w związku z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 217)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr X/128/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Specjalistycznemu
Nr 1 w Bytomiu, w załączniku do Statutu, w I. Oddziały i Pracownie dodaje się w pkt 17 adres: "41-902 Bytom, al. Legionów 49".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Danuta Skalska


Uzasadnienie do Uchwały Nr XVIII/261/13
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 26 sierpnia 2013 r.

W związku z rozszerzeniem działalności Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu, polegającym na świadczeniu usług medycznych przez Dział Rehabilitacji Medycznej z Pracownią Masażu Leczniczego i Pracownią Laseroterapii w dodatkowej lokalizacji w Bytomiu przy al. Legionów 49, zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w Statucie Szpitala poprzez dodanie adresu w pkt 17 załącznika do ww. Statutu.

Rada Społeczna Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu uchwałą nr 9/2013 z dnia 17 lipca 2013 r. zaopiniowała pozytywnie rozszerzenie działalności Szpitala, polegające na świadczeniu usług medycznych przez Dział Rehabilitacji Medycznej z Pracownią Masażu Leczniczego i Pracownią Laseroterapii w dodatkowej lokalizacji.

Podjęcie ww. uchwały jest zasadne i zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, należy do kompetencji Rady Miejskiej w Bytomiu.

Zgodnie z zapisami zawartymi w uchwale nr LXX/985/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, projekt uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie zmiany uchwały nr X/128/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Specjalistycznemu Nr 1 w Bytomiu został poddany przedmiotowym konsultacjom. Do ww. projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag. Z przeprowadzonych konsultacji sporządzono protokół, który został podany do publicznej wiadomości na oficjalnej stronie internetowej Gminy Bytom - www.bytom.pl , w zakładce "organizacje pozarządowe".

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Accreo

Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »