| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 37.288.2013 Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 28 sierpnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2013 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2013r. poz.594) oraz art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych (tj.Dz.U. z   2013 roku, poz.885) Rada Miejska w   Krzepicach uchwala:  

§   1.   Dokonuje się następujących zmian w   budżecie gminy KRZEPICE w   2013 r.  

 

WYDATKI  

OGÓŁEM  

W ZŁ  

101.000  

101.000  

801  

 

Oświata i   wychowanie  

101.000  

101.000  

 

80101  

Szkoły podstawowe  

 

86.981  

 

 

wydatki bieżące  

 

86.981  

 

 

w tym:wydatki jednostek budżetowych  
z tego: wynagrodzenia i   składki od nich naliczane-56.500  
- związane z   realizacją ich statutowych zadań- 22.181  

 

78.681  

 

 


-świadczenia na rzecz osób fizycznych  

 

8.300  

 

80103  

Oddziały przedszkolne w   szkołach podstawowych  

 

11.946  

 

 

wydatki bieżące  

 

11.946  

 

 

w tym:wydatki jednostek budżetowych  
z tego: wynagrodzenia i   składki od nich naliczane-9.170  
- związane z   realizacją ich statutowych zadań - 776  

 

9.946  

 

 

-   świadczenia na rzecz osób fizycznych  

 

2000  

 

80113  

Dowożenie uczniów do szkół  

101.000  

 

 

 

- wydatki majątkowe  

101.000  

 

 

 

w tym: dotacja celowa inwestycyjna + 101.000  

 

 

 

80146  

Dokształacanie i   doskonalenie nauczycieli  

 

2.073  

 

 

- wydatki bieżące  

 

2.073  

 

 

w tym:wydatki jednostek budżetowych  
z tego:  
- związane z   realizacją ich statutowych zadań - 2.073  

 

2.073  

§   2.   1)   Załącznik Nr 7   do uchwały budżetowej stanowiący dotacje na 2013 rok z   budżetu gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1   do niniejszej uchwały  

2)   Załącznik nr 5   do uchwały budżetowej stanowiący przychody i   koszty związane z   finansowaniem niedoboru budżetowego otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2   do niniejszej uchwały  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic,  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 37.288.2013
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

Dotacje na 2013 rok z   budżetu gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych  

 

Dz.  

Rozdz.  

Nazwa jednostki  

Kwota dotacji podmiotowej  

Kwota dotacji przedmiotowej  

Kwota dotacji celowej inwestycyjnej  

Kwota dotacji celowej na zadania bieżące  

600  

60014  

Starostwo Powiatowe w   Kłobucku  

 

 

270.000  

 

801  

80113  

Zakład Działalności Komunalnej i   Mieszkaniowej w   Krzepicach - zakład budżetowy gminy  

 

 

101.000  

 

801  

80195  

Gmina Miasto Częstochowa  

 

 

 

3.851  

851  

85154  

Starostwo Powiatowe w   Kłobucku  

 

 

 

5.000  

851  

85195  

Starostwo Powiatowe w   Kłobucku  

 

 

40.000  

 

900  

900001  

Zakład Działalności Komunalnej i   Mieszkaniowej w   Krzepicach - zakład budżetowy gminy  

 

107.754  

3.163.302  

 

921  

92109  

Gminny Ośrodek Kultury - instytucja kultury  

353.000  

 

500.000  

 

921  

92109  

Gminna Biblioteka Publiczna- instytucja kultury  

135.000  

 

 

 

 

 

OGÓŁEM  

488.000  

107.754  

4.074.302  

8.851  

 


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 37.288.2013
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

Przychody i   rozchody związane z   finansowaniem niedoboru budżetowego w    

   

L.p.  

Nazwa zakładu  

Stan środk. obr. na pocz. roku  

Przychody  

w tym dotacja z   budżetu  

Suma 3+4  

Koszty  

w tym wpłata do budżetu  

Stan środk. obr. na koniec roku  

Suma 7+9  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

1  

Zakład Działalności Komunalnej i   Mieszkaniowej  

286.520  

6.717.378  

przedmiotowa   107.754  

celowa inwest.   3.264.302  

7.003.898  

6.703.898  

-  

300.000  

7.003.898  

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Damian   Pilarz

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Łukaszewicz

Ekspert z zakresu zamówień publicznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »