| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 421/XXXVIII/2013 Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 27 sierpnia 2013r.

w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości jej stawki procentowej przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz.U z   2013r. Poz. 594) oraz art. 68 ust. 1   pkt 7   oraz ust. 1a i   ust. 1b ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997r. o   gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z   2010r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami) Rada Miejska w   Lublińcu uchwala, co następuje:  

§   1.   Określa się wysokość stawki procentowej bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości- lokali mieszkalnych, będących w   zasobie Gminy Lubliniec, na rzecz ich najemców w   wysokości 80%.  

§   2.   Bonifikata od ceny sprzedaży nieruchomości- lokalu mieszkalnego może być udzielona przy spełnieniu łącznie następujących warunków:  

1.   najemca nie posiada zaległości z   tytułu najmu lokalu mieszkalnego;  

2.   najemca lub jego małżonek nie posiada tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub nieruchomości zabudowanej domem mieszkalnym,  

3.   najemcy lub jego małżonkowi nie przysługuje spółdzielcze własnościowe lub lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.  

§   3.   W przypadku, gdy najemca korzystał z   umorzeń należności czynszowych w   okresie roku czasu poprzedzającego datę złożenia wniosku o   wykup lokalu mieszkalnego, bonifikata o   której mowa w   §1, pomniejszona zostaje o   wysokość umorzenia.  

§   4.   1.   Udzielenie bonifikaty na warunkach określonych w   niniejszej uchwale może nastąpić, jeżeli wniosek najemcy zostanie złożony do dnia 30 czerwca 2014r.  

2.   Po upływie terminu określonego w   ust. 1. uprawnienie do bonifikaty wygasa.  

§   5.   Traci moc:  

1.   uchwała Nr 86/VII/2011 Rady Miasta Lubliniec z   dnia 26 kwietnia 2011r.w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i   wysokości jej stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 131, poz. 2452).  

2.   uchwała Nr 99/VIII/2011 Rady Miasta Lubliniec z   dnia 31 maja 2011r. zmieniająca uchwałę Nr 86/VII/2011 Rady Miasta Lubliniec z   dnia 26 kwietnia 2011r.w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i   wysokości jej stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 131, poz. 2453).  

§   6.   Do spraw wszczętych i   nie zakończonych przeniesieniem własności lokalu przed dniem wejścia w   życie uchwały mają zastosowanie przepisy niniejszej uchwały.  

§   7.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.  

§   8.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr inż.   Piotr   Półtorak

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »