| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/310/2013 Rady Gminy Tworóg

z dnia 26 sierpnia 2013r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia pobierane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Tworóg

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust.1, art.41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) w związku z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. t.j. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

Rada Gminy Tworóg
uchwala :

§ 1.

Przedszkola Gminy Tworóg zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze pięciu godzin dziennie, od poniedziałku do piątku przez pięć dni w tygodniu.

§ 2.

Godziny, o których mowa w §1, określa statut przedszkola.

§ 3.

Za świadczenia w postaci nauczania, wychowania i opieki udzielane przez przedszkola publiczne w czasie przekraczającym 5 godzin zegarowych dziennie pobiera się opłatę.

§ 4.

1. Opłatę, o której mowa w § 3, ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki godzinowej i liczby godzin korzystania przez dziecko ze świadczeń przedszkola przekraczających wymiar ustalony w § 1.

2. Ustala się wysokość jednostkowej stawki godzinowej na kwotę 1,00 zł.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tworóg.

§ 6.

Traci moc Uchwała nr XXIV/197/2012 Rady Gminy Tworóg z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia pobierane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Tworóg.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Tworóg


Maria Łukoszek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Admiral Tax Ltd

Eksperci w planowaniu podatkowym i optymalizacji kosztów fiskalnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »