| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/214/2013 Rady Powiatu Mikołowskiego

z dnia 29 sierpnia 2013r.

w sprawie zmiany budżetu

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami); art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 52 ust. 1 i 2, art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 91 ust. 1, art. 235 ust. 1 – 3, art. 236 ust. 1 – 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zmianami);

Rada Powiatu Mikołowskiego uchwala:

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu powiatu o kwotę 268.594 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu powiatu o kwotę 665.378 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać przeniesień planu wydatków między działami i w grupach wydatków zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zwiększyć przychody budżetu powiatu o kwotę 396.784 zł w tym: z wolnych środków o kwotę 396.784 zł.

§ 5. 1) Nadaje się nowe następujące brzmienie § 2 pkt 1 i 2 Uchwały nr XXV/171/2012 Powiatu Mikołowskiego z dnia 20.12.2012 r. w sprawie budżetu Powiatu Mikołowskiego na rok 2013:

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2.059.488,71 zł, sfinansowany pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 198.920 zł, nadwyżką budżetu w kwocie 345.461,50 zł, wolnymi środkami w kwocie 1.405.934,76 zł i emisją obligacji komunalnych w kwocie 109.172,45 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.450.316,26 zł, z następujących tytułów:

a) zaciągniętych pożyczek w kwocie 198.920 zł,

b) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 345.461,50 zł,

c) emisji obligacji komunalnych w kwocie 2.500.000 zł,

d) wolnych środków w kwocie 1.405.934,76 zł.

2) Nadaje się nowe następujące brzmienie § 3 Uchwały nr XXV/171/2012 Powiatu Mikołowskiego z dnia 20.12.2012 r. w sprawie budżetu Powiatu Mikołowskiego na rok 2013:

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości48.928 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości264.004 zł, z tego ;

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 95.165 zł,

b) na cele oświatowe w wysokości 168.839 zł.

§ 6. Po zmianach budżet powiatu wynosi:

              dochody:               90.271.467,43

              wydatki:               92.330.956,14

              przychody:               4.450.316,26

              rozchody:               2.390.827,55

§ 7. Wprowadzić zmianę załączników do Uchwały nr XXV/171/2012 Powiatu Mikołowskiego z dnia 20.12.2012 r. w sprawie budżetu Powiatu Mikołowskiego na rok 2013:

1) załącznika nr 7 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej" zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

2) załącznika nr 10 "Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych", zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

3) załącznika nr 4 "Programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej” zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

4) załącznika nr 3 "Wykaz zadań inwestycyjnych” zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,

5) załącznika nr 9 "Dotacje bieżące przekazywane z budżetu Powiatu na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego", zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,

6) załącznika nr 8 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku", zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały,

7) załącznika nr 6 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych finansowanych dotacją celową z budżetu państwa", zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

8) załącznika nr 11 „Dochody z wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych działających na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz wydatki nimi finansowane”, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały,

9) załącznika nr 5 "Przychody i rozchody" zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


mgr Lucjan Smolorz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/214/2013
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 29 sierpnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/214/2013
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 29 sierpnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/214/2013
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 29 sierpnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/214/2013
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 29 sierpnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/214/2013
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 29 sierpnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXII/214/2013
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 29 sierpnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXII/214/2013
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 29 sierpnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXII/214/2013
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 29 sierpnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXII/214/2013
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 29 sierpnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXII/214/2013
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 29 sierpnia 2013 r.
Zalacznik10.pdf


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXII/214/2013
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 29 sierpnia 2013 r.
Zalacznik11.pdf


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXXII/214/2013
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 29 sierpnia 2013 r.
Zalacznik12.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »