| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/220/13 Rady Gminy Kozy

z dnia 27 sierpnia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/170/12 Rady Gminy Kozy z dnia 14 grudnia 2012 r. Uchwała Budżetowa na 2013 rok Gminy Kozy

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.i., art.61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ) oraz art.94 ust1, 211, 212, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze. zm.)

Rada Gminy Kozy
uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie Gminy Kozy w zakresie:

1. Wydatków budżetowych:

a) zwiększa się wydatki o kwotę                                                                                                                6 484,00

b) zmniejsza się  wydatki o kwotę                                                                                                                6 484,00

- zgodnie z załącznikiem  do niniejszej uchwały

c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą                                                                                    43820448,84
w tym:

- wydatki bieżące                                                                                                                                            31709352,84
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których                                                        347306,13                     mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

- wydatki majątkowe                                                                                                                              12111096,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których                                                        5396754,14                    mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                 

§ 2. W Uchwale Nr XXIII/170/12 Rady Gminy Kozy z dnia 14 grudnia 2012 r. Uchwała Budżetowa na 2013 rok Gminy Kozy wraz z późniejszymi zmianami dokonuje się zmian w § 10 dodając pkt h o treści:

h) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji  do kwoty 250 000,00 zł dla Spółdzielni Socjalnej        "Kino Marzenie" .

§ 3. W Uchwale Budżetowej Rady Gminy Kozy na rok 2013 i przewidzianych w niej załącznikach
i tabelach, wprowadza się zmiany wynikające z załącznika  do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.                                                                                   

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kozy.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Piotr Kulka


Załącznik do Uchwały Nr XXXII/220/13
Rady Gminy Kozy
z dnia 27 sierpnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik nr 1

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »