| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr BRM.0007.065.2013 Rady Miejskiej w Radlinie

z dnia 27 sierpnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz .U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 220, art. 235, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miejska w Radlinie
uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu miasta Radlin, zgodnie z załącznikiem
nr 1 polegające na:

zwiększeniu o kwotę + 141 284,99 zł

w tym:

dochody bieżące

zwiększenie o kwotę + 122 008,92 zł

z czego:

- zwiększenie w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

+ 106 860,88 zł

- zwiększenie w dziale 750 „Administracja publiczna”

+ 2 213,12 zł

- zwiększenie w dziale 852 „Pomoc społeczna”

+ 12 934,92 zł

dochody majątkowe

zwiększenie o kwotę + 19 276,07 zł

z czego:

- zwiększenie w dziale 600 „Transport i łączność”/Nowe połączenie Pszowa i Radlina z DK-78 - etap II

+ 14 376,07 zł

- zwiększenie w dziale 801 „Oświata i wychowanie”

+ 4 900,00 zł


§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu miasta Radlin, zgodnie z załącznikiem nr 2 polegające na:

zwiększeniu o kwotę + 127 653,40 zł

w tym:

wydatki bieżące

zwiększenie o kwotę + 127 653,40 zł

z czego:

- zwiększenie w dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”/ Dokumentacja projektowa na poszerzenie chodnika przy ul. Mariackiej (posesja nr 107)

+ 10 000,00 zł

- zwiększenie w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75095 „Pozostała działalność”

+ 4 225,00 zł

- zwiększenie w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe"

+ 4 900,00 zł

- zwiększenie w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego"

+ 20 000,00 zł

- zmniejszenie w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdziale 85395 „Pozostała działalność"

− 4 225,00 zł

- zwiększenie w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90017 „Zakłady gospodarki komunalnej”

+ 55 000,00 zł

- zwiększenie w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90095 „Pozostała działalność”

+ 9 000,00 zł

- zwiększenie w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90095 „Pozostała działalność”/ Konserwacja cieku Niedobczyckiego (pomoc finansowa - Urząd Marszałkowski)

+ 28 753,40 zł

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 4. Wprowadza się zmiany w Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w roku 2013 zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radlina.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radlinie


mgr inż. Jacek Sobik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr BRM.0007.065.2013
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 27 sierpnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr BRM.0007.065.2013
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 27 sierpnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr BRM.0007.065.2013
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 27 sierpnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr BRM.0007.065.2013
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 27 sierpnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »