| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr BRM.0007.065.2013 Rady Miejskiej w Radlinie

z dnia 27 sierpnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz .U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 220, art. 235, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miejska w Radlinie
uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu miasta Radlin, zgodnie z załącznikiem
nr 1 polegające na:

zwiększeniu o kwotę + 141 284,99 zł

w tym:

dochody bieżące

zwiększenie o kwotę + 122 008,92 zł

z czego:

- zwiększenie w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

+ 106 860,88 zł

- zwiększenie w dziale 750 „Administracja publiczna”

+ 2 213,12 zł

- zwiększenie w dziale 852 „Pomoc społeczna”

+ 12 934,92 zł

dochody majątkowe

zwiększenie o kwotę + 19 276,07 zł

z czego:

- zwiększenie w dziale 600 „Transport i łączność”/Nowe połączenie Pszowa i Radlina z DK-78 - etap II

+ 14 376,07 zł

- zwiększenie w dziale 801 „Oświata i wychowanie”

+ 4 900,00 zł


§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu miasta Radlin, zgodnie z załącznikiem nr 2 polegające na:

zwiększeniu o kwotę + 127 653,40 zł

w tym:

wydatki bieżące

zwiększenie o kwotę + 127 653,40 zł

z czego:

- zwiększenie w dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”/ Dokumentacja projektowa na poszerzenie chodnika przy ul. Mariackiej (posesja nr 107)

+ 10 000,00 zł

- zwiększenie w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75095 „Pozostała działalność”

+ 4 225,00 zł

- zwiększenie w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe"

+ 4 900,00 zł

- zwiększenie w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego"

+ 20 000,00 zł

- zmniejszenie w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdziale 85395 „Pozostała działalność"

− 4 225,00 zł

- zwiększenie w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90017 „Zakłady gospodarki komunalnej”

+ 55 000,00 zł

- zwiększenie w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90095 „Pozostała działalność”

+ 9 000,00 zł

- zwiększenie w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90095 „Pozostała działalność”/ Konserwacja cieku Niedobczyckiego (pomoc finansowa - Urząd Marszałkowski)

+ 28 753,40 zł

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 4. Wprowadza się zmiany w Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w roku 2013 zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radlina.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radlinie


mgr inż. Jacek Sobik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr BRM.0007.065.2013
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 27 sierpnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr BRM.0007.065.2013
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 27 sierpnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr BRM.0007.065.2013
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 27 sierpnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr BRM.0007.065.2013
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 27 sierpnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tobolewscy Kancelaria Doradztwa Biznesowego

Kredyty inwestycyjne, kredyt deweloperski, kredyt obrotowy, restrukturyzacja zadłużenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »