| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 744/XLI/2013 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 29 sierpnia 2013r.

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych przeznaczonych w szczególności dla osób opuszczających pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy i zakład dla nieletnich

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 17 ust. 1 pkt 12, art. 53 ust. 1, art. 97 ust. 1, ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (jt. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z póź. zm.)

Rada Miasta Częstochowy
uchwala:

§ 1. 1. Ustala się zasady ponoszenia opłaty za pobyt w następujących mieszkaniach chronionych położonych w Częstochowie przy:

1) ul. Leśmiana 2 m. 23,

2) ul. Barlickiego 5 m. 25,

3) ul. Herberta 4 m. 11,

4) ul. Gajcego 6 m. 2.

§ 2. 1) Korzystanie z pobytu w mieszkaniu chronionym jest odpłatne w oparciu o tabelę stanowiącą załącznik do uchwały oraz aktualne stawki opłaty.

2) Stawkę dzienną opłaty, o której mowa w ust. 1 corocznie określa w formie zarządzenia Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie, na podstawie ustalonych w poprzednim roku budżetowym wydatków na utrzymanie mieszkań chronionych, bez wydatków inwestycyjnych, podzielonych przez 12 miesięcy, liczbę miejsc w mieszkaniach chronionych oraz średnią miesięczną liczbę dni każdego miesiąca. W skład wydatków zalicza się opłaty czynszowe, zakup energii elektrycznej, dostawy wody i odprowadzenia ścieków oraz dostawy gazu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy


Zdzisław Wolski


Załącznik do Uchwały Nr 744/XLI/2013
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 29 sierpnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wyrwa

Doradca podatkowy nr 12653

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »