| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/273/2013 Rady Gminy Mierzęcice

z dnia 28 sierpnia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt.4, art. 51 ust.1, art. 58 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2013r. poz. 594), art. 211,212,235,236 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.)  

Rada Gminy Mierzęcice  
uchwala, co następuje:  

§   1.   Dokonać zmian w   planie dochodów budżetu gminy na 2013 rok w   sposób określony w   Tabeli Nr 1   załączonej do Uchwały.  

Plan dochodów po zmianach wynosi: 37 256 715,16 zł, w   tym:  

-   dochody bieżące: 17 687 404,33 zł  

-   dochody majątkowe: 19 569 310,83 zł  

§   2.   Dokonać zmian w   planie wydatków budżetu gminy na 2013 rok w   sposób określony w   Tabeli Nr 2   załączonej do Uchwały.  

Plan wydatków po zmianach wynosi: 41 295 594,57 zł, w   tym:  

-   wydatki bieżące: 17 475 850,76 zł  

-   wydatki majątkowe: 23 819 743,81 zł  

§   3.   Dokonać zmiany Uchwały Nr XXII/220/2012 Rady Gminy Mierzęcice z   dnia 27 grudnia 2012r. w   sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok, w   następujący sposób:  

§3 otrzymuje brzmienie:  

„1. Ustala się deficyt budżetu w   wysokości 4   038 879,41 zł którego źródłami pokrycia są przychody budżetu gminy:  

- kredyty, w   wysokości 0,00 zł  

- pożyczki, w   wysokości 3   916 594,16 zł  

- obligacje komunalne, w   wysokości 93 422,71 zł  

- wolne środki w   wysokości 28 862,54 zł  

2.Ustala sie łączną kwotę przychodów budżetu Gminy w   wysokości 7   445 456,70 zł i   łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w   kwocie 3   406 577,29 zł na 2013 rok, jak w   Tabeli Nr 3   załączonej do uchwały."  

§4 otrzymuje brzmienie:  

„Ustala się limity zobowiązań z   tytułu zaciąganych pożyczek i   kredytów na:  

1. Pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1   200 000,00zł  

2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w   wysokości 4   038 879,41 zł  

3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z   tytułu zaciągniętych kredytów i   pożyczek w   kwocie 3   406 577,29zł”  

§   4.   Dokonać zmiany treści Załącznika Nr 1   do Uchwały Nr XXII/220/2012 Rady Gminy Mierzęcice z   dnia 27 grudnia 2012r. w   sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok, jak w   Załączniku do niniejszej Uchwały.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Tadeusz   Twardoch

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/273/2013
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 28 sierpnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Tabela nr 1  


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/273/2013
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 28 sierpnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Tabela nr 2  


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/273/2013
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 28 sierpnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Tabela Nr 3  


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/273/2013
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 28 sierpnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 1  

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »