| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/436/13 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 29 sierpnia 2013r.

w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594), § 14 Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXI/218/08
Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 28 marca 2008 r., zmienionego Uchwałą Nr XXXIII/380/09
Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 26 marca 2009 r., oraz Uchwałą Nr XXIII/314/12
Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 27 września 2012 r. (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2012 r., poz. 4651 z dnia 12 listopada 2012 r.)

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie w brzmieniu nadanym Uchwałą Nr XXI/218/08 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 28 marca 2008 r., zmienionego następnie Uchwałą Nr XXXIII/380/09 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 26 marca 2009 roku oraz Uchwałą
Nr XXIII/314/12 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 27 września 2012 roku dokonać następujących zmian:

1) w § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "W czasie nieobecności Dyrektora jego obowiązki pełni Zastępca Dyrektora w zakresie ustalonym przez Dyrektora, a w razie ich nieobecności zadania wynikające z bieżącego funkcjonowania Ośrodka wykonują inni pisemnie upoważnieni pracownicy Ośrodka".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny i Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka


Uzasadnienie

W związku z koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pszczynie zachodzi konieczność zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pszczynie i podjęcia w tym celu stosownej uchwały.

Projekt uchwały został poddany konsultacjom w trybie Uchwały Nr LI/559/10 Rady Miejskiej
w Pszczynie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Konsultacje były prowadzone w dniach 10.07.2013 r. – 19.07.2013 r. Organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogły w tym terminie zgłaszać opinie i uwagi do projektu uchwały drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.
We wskazanym okresie nie wpłynęły żadne opinie i uwagi dotyczące przedłożonego do konsultacji projektu uchwały.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Izabela Sikora

Prawnik, rzecznik patentowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »