| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/200/13 Rady Powiatu Rybnickiego

z dnia 29 sierpnia 2013r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu

Na podstawie art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
(t. j.: Dz. U. z 2012 r.  poz. 1137 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt. 7 i art. 40 ust. 1 oraz art. 42 ust. 1 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 595) na wniosek Zarządu Powiatu, Rada Powiatu uchwala:

§ 1.

Ustala się opłaty za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym, w przypadkach określonych w art. 130a  ust. 1, 2 ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

1) za usunięcie pojazdu z drogi na koszt właściciela ustala się opłatę w wysokości brutto:

- rower lub motorower - 100,00 zł,

- motocykl - 210,00 zł,

- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 450,00 zł,

- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 550,00 zł,

- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16,0 t - 780,00 zł,

- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16,0 t - 1150,00 zł,

- pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 1400,00 zł.

2) za przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdu usuniętego z drogi na koszt właściciela ustala się opłatę za każdą rozpoczętą dobę w wysokości brutto:

- rower i motorower - 15,00 zł,

- motocykl - 22,00 zł,

- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 33,00 zł,

- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 45,00 zł,

- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16,0 t - 65,00 zł,

- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16,0 t - 120,00 zł,

- pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 180,00 zł.

§ 2.

Ustala się koszty, o których mowa w art. 130a  ust. 2a ustawy w wysokości 50%  opłaty określonej w
§ 1 ust. 1 tej uchwały uwzględniając rodzaj pojazdu.

§ 3.

Traci moc Uchwała Rady Powiatu w Rybniku Nr  XXI/138/12 z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie  ustalenia wysokości opłat za ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich  przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od  wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 10 października 2012 r.  Poz. 3908).

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Jan Tokarz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kredyt Inkaso S.A.

Nowoczesna windykacja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »